Monta hyvää syytä kehittää perehdytystä

Suunnitelmallinen perehdytys on osa hyvää esihenkilötyötä ja tukee koko työyhteisön hyvinvointia. Otimme käyttöömme uuden perehdytyksen työkalun.

Onnistuneen perehdytyksen ansiosta työntekijä pääsee parhaalla mahdollisella tavalla kiinni työhön ja osaksi työyhteisöä. Työstään ja työyhteisön jäsenyydestä nauttiva työntekijä myös sitoutuu parhaiten työnantajaansa, voi työssään hyvin ja on aikaansaava.

Perehdytys parantaa myös tuottavuutta, koska lähtövaihtuvuus pienenee ja kaupunki välttyy turhilta uusilta rekrytoinneilta.

Perehdytyksen merkitys on entisestään korostunut poikkeuksellisina aikoina, jolloin olemme tehneet tavallista enemmän etä- ja monipaikkaista työtä. Moni on siirtynyt korona-aikana väliaikaisesti toisiin tehtäviin joko toimialan sisällä tai toiselle toimialalle.

Perehdytystä on tehty myös etänä. Tällöin vuorovaikutukseen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.

Onnista uusi väline perehdytykseen

Saimme Onni-tietojärjestelmään perehdytyksen tueksi perehdytysosion. Se sisältää kaupunkiyhteisen perehdytyssuunnitelman, jonka käyttäjiä ovat perehdytykseen osallistujat, toisin sanoen perehtyjät, esihenkilöt sekä nimetyt perehdyttäjät.

Onnin perehdytyssuunnitelma tarjoaa valmiin perehdytyksen mallin. Mukana on perehdytyksen tueksi linkkejä intraan, jolloin materiaalia on helppo käyttää perehdytyksen yhteydessä.

Perehtyjälle voi myös antaa tehtäväksi tutustua materiaaliin ennakkoon ja käydä keskustelua sen pohjalta. Intran sivuihin on helppo palata jälkikäteen.

Perehdytyssuunnitelman parina on opiskelupolku, joka on tarkoitettu perehtyjän itseopiskeluun. Otimme käyttöön esihenkilön ja työntekijän perehdytyksen opiskelupolut. Lisäksi pilotoimme toimialojen ja liikelaitosten perehdytyksen opiskelupolkujen rakentamista.

Uuden toiminnon käyttöönotto vaatii aikaa, työ siis jatkuu.

Koulutusta esihenkilöille ja perehdyttäjille

Järjestimme perehdyttäjille Perehdytä taitavasti -valmennusta keväällä ja syksyllä. Valmennus pureutuu perehdyttäjän tehtävän eri näkökulmiin, toisin sanoen perehdytyksen organisointiin ja suunnitteluun, perehtyjän oppimisen edistämiseen sekä perehdyttäjänä kehittymiseen.

Osa valmennusta on Opi perehdytyksestä -verkkokurssi, jota käytettiin valmennuksen ennakko- ja välitehtävissä.

Verkkokurssi on mahdollista suorittaa sellaisenaan, ilman muuta valmennusta.

Keräsimme palautekyselyllä palautetta perehdytyksestä. Lisäksi perehdytyksen opiskelupolun perehtyjiä haastateltiin kokemuksista ja jatkokehitystarpeista. Hyödynnämme palautetta jatkossa.