Työterveys Helsingin kilpailutus käynnistyi

Kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuussa 2021 talousarvion ja taloussuunnitelman sekä samalla vahvisti Työterveys Helsingin kilpailuttamisen vuoden 2022 aikana. Kilpailutus tulee järjestää niin, että työterveysliikelaitoksen henkilöstö siirtyy liikkeen luovutuksella kilpailun voittaneen toimijan palvelukseen.

Valtuusto päätti kilpailuttamisesta kesäkuun kokouksessaan, ja markkinavuoropuhelut alkoivat jo kesäkuussa.

Julkaisimme kilpailutuksen hankinta­ilmoituksen syyskuussa, ja kävimme neuvottelut vuoden loppupuolella kolmen osallistumis­ilmoituksensa jättäneen yrityksen kanssa.

Neuvotteluiden perusteella julkaisemme 2023 alussa kilpailutuksen tarjouspyynnön.

Työterveys Helsinki on jatkanut toimintaansa kilpailutuksen ajan, mutta henkilöstötilanne on ollut haastava. Osa henkilöstöstä on vaihtanut työpaikkaa ja osa jäänyt eläkkeelle. Työterveyden henkilökunta väheni noin 21 prosenttia vuoden 2022 aikana. Alan yleinen työvoimatilanne on haastava, mutta myös uusia henkilöitä on aloittanut. Sopeutimme työterveyden palveluja rajaamalla ja priorisoimalla tehtäviä.