Monipaikkaisuudesta tavanomaista arkea

Miehellä on kannettava tietokone kädessä ja kuulokkeet korvilla. Hän seisoo ikkunan edessä ja katsoo hymyillen ulos.
Kuva: Jussi Hellsten

Korona-aika muutti tekemistä ja työn kulttuuria sekä vauhditti digitaalisten välineiden käyttöä vah­vempana osana arkea.

Kun koronaepidemia hellitti keväällä, pää­simme toteuttamaan valmennuksia ja koulutuksia sekä palavereja ja työpajoja hybridi- ja livetilaisuuksina.

Uudet toteutustavat ovat jääneet elämään käytännössä. Ne ovat toimineet teknisesti hyvin, ja olemme oppineet koko ajan lisää digitaalisten välineiden mahdollisuuksista sekä osallistavuuden ja vuorovaikutuksen tavoista.

Yhä useammin monipaikkaisuus näyttäisi toteutuvan palavereissa myös siten, että osa henkilöistä osallistuu mobiilisti, ja he liikkuvat samanaikaisesti paikasta toiseen.

Tekemisen ja työn kulttuuri muuttuvat.

Tietoturvaan lisää osaamista

Esihenkilöt saivat käyttöönsä uusien työtapojen ja digitaalisten välineiden käytön muutosta tukemaan Mahdollisuuksien 365 -valmennuskokonaisuuden. Sen tavoitteena on lisätä työyhteisöissä ymmärrystä ja ajatuksia sekä keskustelua uusista työtavoista ja uusien digitaalisten välineiden käytöstä muutoksessa.

Työvälinekoulutukset painottuivat M365-ohjelmiin. Pilvipalveluissa tieto­suoja ja -turva vaativat uudenlaista osaamista, minkä tueksi DigiABC-verkkovalmennus alkoi keväällä pilottina ja jatkui syksyllä kaikille avoimena koulutuksena.

Tuimme monipaikkaista työtä ja monipaikkaisen työvälineiden osaamista myös tietoiskumaisilla sekä pidemmillä Teams-koulutuksilla.