Palkkakehitysohjelma tukee henkilöstön saatavuutta

Tavoitteenamme on, että palkitseminen on vaikuttavaa ja että se tukee henkilöstön saatavuutta ja sitoutumista. Kaupungin oma palkka­kehitysohjelma nosti lähes 2 600 ihmisen palkkaa.

Palkkakehitysohjelma on meidän oma, pidemmän aikavälin suunnitelma, jonka tarkoituksena on lisätä kaupungin houkut­televuutta työnantajana. Tämän lisäksi se auttaa nostamaan suunnitelmallisesti palkkausta erityisesti niissä ammatti­ryhmissä, joissa kaupungilla on pulaa osaavasta henkilöstöstä ja joiden palkoista haluamme kilpailukykyisempiä.

Palkkakehitysohjelma perustuu palkan­korotustarpeiden kartoitukseen sekä työnantajan tarpeisiin osaavan työvoiman saatavuuden varmistamisessa. Kartoitimme kriittisimmät ammattiryhmät toimialojen, virastojen ja liikelaitosten johdon ja henkilöstöammattilaisten sekä kaupunginkanslian yhteistyönä.

Halusimme parantaa erityisesti varhaiskasvatuksen kelpoisen hoito- ja kasvatushenkilöstön saatavuutta osassa päiväkoteja. Kartoitimme ja valitsimme päiväkodit varhaiskasvatuksen alueellisen eriarvoistumisen ennaltaehkäisemiseksi tai erityisen vaikean rekrytointitilanteen perusteella.

Myönsimme korotuksia näiden päiväkotien lakisääteiset kelpoisuusedellytykset täyttäville erityisavustajille, varhaiskasvatuksen lastenhoitajille, opettajille ja erityisopettajille sekä päiväkodin johtajille määräajaksi kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Lisäksi korotuksen saivat perus­opetuksessa kelpoisuusehdot täyttävät erityisluokanopettajat.

Kohdensimme korotuksia sosiaali- ja terveystoimialalla lastensuojelun laitos­hoidon vaativissa ja erityistason yksiköissä sekä lasten ja nuorten vastaanotossa ja ympärivuorokautisessa perhearvioinnissa työskenteleville.

Lisäksi kohdensimme rahaa sosiaali- ja terveystoimelle käytettäväksi kertakorvauksena sitouttamaan erikseen määriteltyä lääkäriryhmää.

Kohdensimme korotuksia myös kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuoriso-ohjaajien tehtäviin, palvelukeskuksen palveluvastaaville ja ruokapalveluvastaaville sekä Taloushallintopalveluiden palvelukoordinaattoreille, palkkasihteereille ja palkkakirjanpitäjille.

Korotuksia saivat myös eri toimialojen erilaisissa arkkitehtitehtävissä toimivien joukko.

Kaupungin oma palkkakehitysohjelma nosti lähes 2 600 ihmisen palkkaa. Korotukset astuivat voimaan marraskuun alussa.

Suuntasimme palkkakehitysohjelman mukaisiin korotuksiin noin 5 miljoonaa euroa. Luvut sisältävät työnantajan henkilösivukulut.