Tilastot

Kaksi miestä ja yksi nainen istuvat torikahveilla Helsingin keskustassa. Pöydällä on kannettava tietokone ja kaksi kertakäyttökahvikuppia. Vieressä on oranssi toriteltta.
Kuva: Jussi Hellsten

Kaupungilla on töissä 37 531 ihmistä

Henkilöstömäärä laski vuodesta 2021 vuoteen 2022 yhteensä 1 724 henkilöä, eli noin 4,4 %. Suurin osa tästä muutoksesta johtuu Liikennelaitoksen yhtiöittämisestä (noin 1 200 henkilöä).

Suurin keskeinen muutos vuoden 2022 tilastoissa on 1.4.2022 käyttöönotettu uusi tietojärjestelmä Sarastia. Tästä johtuen monien tunnuslukujen laskenta muuttui, eikä vuosi 2022 ole kaikilta osin verrannollinen aiempiin vuosiin. Aikasarjat siis katkeavat. Vuoden 2022 tilastoja haastaa myös se, että tietojärjestelmävaihdos tuli käyttöön kesken vuoden, jolloin tietoja on pitänyt manuaalisesti yhdistää uuden ja vanhan järjestelmän välillä. Vuoden 2022 aikana otettiin käyttöön myös Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien (KT) laskentatapoja muun muassa henkilötyövuoteen ja sairauspoissaoloprosenttiin. Tämä yhtä lailla vaikuttaa lukujen vertailuun. Vuosi 2023 tulee olemaan Helsingin osalta ensimmäinen kokonainen Sarastia-vuosi.

Toimialat ja keskushallinto pitävät sisällään seuraavissa tilastoissa myös liikelaitokset ja virastot. Pormestari, palkkionsaajat ja kaupunginvaltuusto ovat tilastojen ulkopuolella. Kaupunkiympäristön toimiala sisälsi vuoden 2022 loppuun saakka pelastus­laitoksen ja vuonna 2021 pääsääntöisesti myös Liikennelaitoksen (HKL). Vuoden 2021 osalta Liikennelaitoksen tilastot on kerätty heidän omasta järjestelmästään HR:n kautta.

Pormestarit, luottamushenkilöt ja kaupungin­hallitus on suodatettu pois vuodelta 2022. Pelastuslaitos siirtyy sote-uudistuksen myötä Sotepe-toimialalle 1.1.2023. Keskushallinnon kokonaisuuteen kuuluu vuoden 2022 osalta kaupunginkanslia, Stara, Palvelukeskus Helsinki, Taloushallintopalvelu (Talpa), tarkastusvirasto ja Työterveys Helsinki. Sarastiassa tarkastusvirasto ja Taloushallintopalvelu ovat erillisinä osina organisaatiossa, mutta on laskettu keskushallinnon alle niissä kuvaajissa, joissa se on ollut mahdollista.

Nämä tilastot on otettu 4.1.2023 tietojen mukaisesti. Poikkeuksena terveysperusteiset poissaolot, jotka on otettu 10.3.2023 tiedon mukaan. Tämä viive johtuu siitä, että poissaoloja kirjataan järjestelmään jälkijättöisesti. Osa luvuista päivittyy vielä poimintapäivän jälkeenkin, joten pienet muutokset luvuissa ovat mahdollisia.

Tilastotiedot