Henkilöstölle hyvää johtamispalvelua

Esihenkilöt pääsevät kehittämään johtamistaitojaan lukuisissa eri ohjelmissa. Erityistä huomiota olemme kiinnittäneet uusien esihenkilöiden valmennukseen.

Yksi esimerkkimme johtamista ja arjen toimeenpanokykyä kehittävästä tuesta on esihenkilöinä aloittaneiden mentorointi­ohjelma. Se tukee, helpottaa ja nopeuttaa esi­henkilöiden asettumista rooliinsa.

Uudet esihenkilöt tulevat ohjelmaan mukaan aktoreina. Ohjelman mentoreina toimivat kaupungin kokeneet esihenkilöt sekä johtajat.

Ohjelmaan ovat osallistuneet myös pehtoori Tiina Raitaoja ja tiimiesi­henkilö Mikko Oranen, jotka toimivat ohjel­massa aktoreina, sekä mentorin roolissa johtava ohjaaja Soile Härkönen ja päiväkodinjohtaja Inka Railo.

Oranen toimii Helsingin taidemuseo HAM:issa tiimiesihenkilönä ja kuvaa ohjelman olleen tosi hyvä uudelle esihenkilölle, koska siinä oli juuri sopivasti asiaa eikä mitään ylimääräistä.

Painotamme jo rekrytoinneissa hyviä esihenkilövalmiuksia ja perehtymistä esihenkilötehtäviin.

– Olen itse esihenkilö ja minulla on 30 alaista. Valmennuksen aikana yksi tärkeimmistä oivalluksista itselleni oli se, että olen myös itse tiimiläinen omalle esihenkilölleni.

Orasen oivallus toi uuden näkökulman työskentelyyn ja helpotti käytännön arjessa toimimista.

Haltialan kotieläintilalla työskentelevä Raitaoja totesi, että näkökulmien laajentaminen tuo työhön myös elintärkeää ajattelun aikaa.

– Halusin töihin kaupungille, jotta pääsen kehittämään itseäni ja tarkastelemaan suuren organisaation toimintaa ja toimintatapoja. Olen toiminnallinen oppija ja arvostan toisen kokemuksesta oppimista. Siihen yhtälöön mentorointiohjelma ja sen tyyli sopivat mainiosti.

Mentorille ohjelma antaa mahdollisuuden tutustua ja jutella täysin vieraan ihmisen kanssa johtajuudesta ja ihmisyydestä. Samalla syntyy tilaa peilata omaa johtajuutta ja kehittymistä.

– Mentoroinnissa tupsahdetaan epämukavuusalueelle aivan uuden ja vieraan ihmisen kanssa – ja se juuri on siinä kaikkein parasta, iloitsee Härkönen.

Päiväkoti Aapiskukko-Kotinummen Railo on huomannut, että mentoroinnin aikana tutustuu syvemmin myös itseensä.

– Jos haluaa, ihan jokaisesta kohtaami­sesta voi oppia uutta, hän toteaa.

Sekä aktorit että mentorit pitivät ohjelmaa voimaannuttavana ja raikkaana.

Tärkeä johtamispalvelu

Haluamme tarjota hyvää johtamispalvelua, jotta henkilöstömme voi onnistua työssään. Hyvä henkilöstökokemus välittyy kuntalaisten palveluihin ja palvelukokemukseen.

Kehitimme johtamista ja esihenkilötyötä monella tavalla. Painotamme jo rekrytointivaiheessa hyviä esihenkilövalmiuksia ja perehtymistä esihenkilötehtäviin.

Otimme käyttöön Esihenkilön onnistunut alkutaival -toimintamallin, jossa yhdenmukaistamme uusien esihenkilöiden integroitumista kaupunkiorganisaatioon ja tuemme johtamisen kulmakivien mukaista esihenkilötyötä.

Rekrytointien tueksi olemme pilotoineet kevyttestausta, joka on edesauttanut onnistuneita esihenkilörekrytointeja.

Olemme vahvistaneet perehdytysvaiheen polkua ja yhtenäistäneet perehdytyksen sisältöä. Tarjoamme kaikille uusille esihenkilöille Startti Stadin esihenkilötyöhön -valmennusta.

Olemme päivittäneet esihenkilöille kohdennettua kattavaa palvelutarjontaa tukemaan strategian mukaista kehittämistä. Lisäksi tarjolla on nyt aiempaa monipuolisempaa jatkuvaa oppimista tukevaa tarjontaa webinaareina ja Oppiva-alustan verkkosisältöinä.

Esihenkilöiden valmennuksiin osallistuvien määrässä on edelliseen vuoteen verrattuna ollut selkeää kasvua.

Kunta10-tutkimuksen tulosten mukaan kaupungin lähiesihenkilötyö on hyvää ja esihenkilöt ovat onnistuneet työssään. Voidaankin todeta, että johtamiseen ja esihenkilötyöhön tehdyt pitkäjänteiset panostukset kantavat hedelmää.