4 Henkilötyövuodet

Henkilötyövuosien määrä vaihtelee henkilöstömäärän muutosten myötä. Aiemmin henkilötyövuodet laskettiin vähentämällä vakinaisten ja määräaikaisten työntekijöiden palvelussuhdepäivistä kaikki muut poissaolot paitsi vuosilomat. Saatu luku jaetaan 260,7143:lla. Vuodesta 2022 alkaen uusi laskentatapa on palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100).

Luvut järjestelmien välillä eivät ole vertailukelpoisia. Vuodesta 2022 eteenpäin aikasarjat alkavat taas rakentua uudelleen.