2 Henkilöstön keski-ikä

Henkilöstön keski-ikä on noussut viime vuodesta noin vuodella (44,8:sta 45,6;een). Määräaikaiset ovat edelleen nuorempia kuin vakinaiset. Naiset ovat keskimäärin hieman vanhempia kuin miehet.

Vakinaisia ja määräaikaisia ei kannata verrata vuosien 2022 ja 2021 välillä, sillä tietojärjestelmämuutoksen vuoksi vakinaisten ja määräaikaisten merkintätavat järjestelmään muuttuivat.