Osaamista pitää kehittää jatkuvasti

Kolme työntekijää seisoo koneen takana huomioliivit päällä.
Marko Pietiläinen, Krista Luoto ja Jari Kyngäs ovat huomanneet, että oppiminen työnteon ohella onnistuu hyvin. Kuva: Sami Heiskanen.

Mitä paremmin opimme tunnistamaan, kehittämään ja johtamaan osaamista, sitä enemmän hyödymme. Samalla lisäämme mielekkäitä työuria, henkilökohtaista kehittymistä, työhyvinvointia, tuottavuutta ja työnantajan vetovoimaisuutta.

Maailma muuttuu ja työ sen mukana. On tärkeää ennakoida tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista ja kehittää sitä.

Kasvun paikka -strategiamme painottaa osaamisen kehittämistä. Kaupunki kannustaakin osaamisen jatkuvaan kehittämiseen, työkiertoon ja monipuolisiin urapolkuihin.

Haluamme kehittää osaamistamme järjestelmällisesti ja ennakoivasti. Tavoit­teenamme on luoda edellytykset jatkuvaa oppimista tukevalle kulttuurille ja vahvistaa kykyämme uudistua muuttuvassa toimintaympäristössä.

Edistimme osaamisen johtamista ja kehittämistä. Tunnistimme yhdessä toimialojen ja liikelaitosten HR-verkoston kanssa osaamisen johtamisen ja kehittämisen katvealueita.

Otimme käyttöön yhteisen osaamisen johtamisen toimintamallin, joka auttaa tunnistamaan ja kokoamaan keskeiset tarpeet osaamisen strategialähtöiseksi kehittämiseksi.

Olemme rakentaneet tunnistettujen tarpeiden pohjalta kaupunkiyhteisen osaamisen kehittämisen tarjooman, joka sisältää koulutuksia, valmennuksia ja muita osaamisen kehittämisen toimenpiteitä.

Oppimista työarkeen

Edistämme myös jatkuvaa oppimista. Verkostotilaisuuksien ja webinaarien tarkoituksena on ollut lisätä tietoa ja ymmärrystä jatkuvasta oppimisesta ja osaamisen kehittämisen merkityksestä.

Olemme halunneet pohtia yhdessä, miten oppimisen pystyy sisällyttämään osaksi kiireistä arkea sekä kuinka saamme jaettuja oppeja työssäoppimisen välineistä ja keinoista.

Jatkuvalla osaamisen kehittämisellä ja oppimisella turvaamme kykyä uudistua muuttuvan työn mukana. Samalla luomme ennustettavuutta, taitoa sopeutua ja toisaalta mahdollisuuksia kehittyä omien tavoitteiden ja motivaation mukaisesti.

Työssäoppiminen tuo oppimisen työpaikalle, osaksi työtä.

Staralaiset näyttävät mallia

Hyvä esimerkki työn ohella oppimisesta on staralaisten: Työssäoppiminen tuo oppimisen työpaikalle, osaksi työtä. Parhaimmillaan käteen jää tutkinto, joka tuo uudenlaisia työmahdollisuuksia. Tämän tietävät vastaava työnjohtaja Jari Kyngäs, työpaikkakouluttaja Marko Pietiläinen ja autonkuljettaja Krista Luoto.

Kyngäs kertoo, että työntekijät ovat olleet halukkaita oppimaan työnteon ohella.

– Osallistuneet ovat olleet tyytyväisiä saamaansa oppiin, joka laajentaa heidän työnkuvaansa. Koulutus kehittää ja heijastuu haluun kehittää työtä, Kyngäs kertoo.

Luoto puolestaan kertoo saaneensa hyvää perehdytystä kuorma-autoilla ja työkoneilla ajamiseen ja työskentelyyn. Hän on edennyt pikkuhiljaa soveltamaan oppimaansa käytännön työssä.

– Siinä tulee ahaa-elämyksiä, kun pääsee harjoittelemaan opittua rauhassa ja pohtimaan, mitä tekee ja miten, Luoto mainitsee.

Tiehöyläkuljettaja ja työpaikkakouluttaja Pietiläinen kannustaa työssäoppijoita kysymään sanomalla, että tyhmiä kysymyksiä ei ole, vain vastauksia.

– Yritän tartuttaa koulutettaviin innon oppia, Pietiläinen kertoo.