6 Henkilöstön äidinkieli

Virallisesta henkilömäärästä muiden kuin suomen- tai ruotsinkielisten määrä on 9,7 %. Tässä on hieman kasvua edelliseen vuoteen (0,5 prosenttiyksikköä). Virallisessa henkilömäärässä ei ole mukana lyhyet työsuhteet.

Suurin vieraskielisten määrä on sosiaali- ja terveystoimialalla (12,2 %). Myös keskus­hallinnon vieraskielisten osuus on noussut 10,3 %:iin. Luvut on pyöristetty yhden desimaalin tarkkuuteen.