Uuden oppimista kollegan töissä

Nainen nojaa kirjaston hyllyyn ja hymyilee.
Tia Jokinen on palannut omaan työhönsä Oodiin. Hän suosittelee lämpimästi kokeilemaan työntekoa muussa kuin omassa tehtävässä vaikka vain lyhyen pätkän. Kuva: Laura Oja.

Kannustamme henkilös­töämme osaajakiertoon ja monipuolisiin urapolkuihin. Tavoitteenamme on, että meille voi tulla töihin mihin tehtävään tahansa eikä sen jälkeen ole tarpeen hakeutua muualle.

Palveluvastaava Tia Jokinen sijaisti yhdeksän kuukauden ajan Itäkeskuksen kirjastossa työskentelevää kollegaansa. Hänen varsinainen työpaikkansa on Oodissa, jossa hän on ollut töissä koko sen historian ajan, toisin sanoen neljä vuotta.

Kaupungin kirjastoissa hän on ollut töissä kaiken kaikkiaan noin 30 vuotta.

Kun Itäkeskuksen palveluvastaava lähti opintovapaalle, sijaista tarvittiin tilalle pikaisella aikataululla.

– Ajattelin, että väliaikainen siirto olisi vaihtelua. Päätöstä auttoi myös tieto siitä, että saisin itselleni sijaisen melko helposti täältä Oodista.

Hän on aiemmin ollut kahden kuukauden ajan esihenkilövaihdossa Pasilan pääkirjastossa kirjastoverkoston yhteisissä palveluissa.

– Tuoreimpana kokemukset Itäkeskuksen kirjastossa olivat tosi miellyttävät. Minut otettiin siellä hienosti vastaan, ja sain tarvitessani apua. Aina alussa menee aikaa uuteen työyhteisöön ja ihmisten tapoihin tutustuessa.

Palveluvastaavan työssä toimitaan esi­henkilönä, mentoroidaan, tuetaan ja autetaan henkilöstöä. Työhön kuuluu myös koko joukko hallinnollisia tehtäviä.

Sijaisuuteen houkutti myös mahdollisuus päästä tutustumaan itäisen alueen kirjas­toihin sekä alueen tiimimalliin.

– Muutoinkin oli tosi antoisaa tutustua uusiin kollegoihin ja henkilökuntaan. Huomasin, että kun olin vähän aikaa pois omasta työympäristöstä, pääsin katsomaan aiempaa avarammin myös omaa työtä ja vertaamaan toisenlaisiin käytäntöihin. Töitä voi tehdä monella eri tavalla.

Työkierron ja sijaisuuksien plussaksi Jokinen nimeää myös verkostoitumisen.

– En ole kuullut keneltäkään niitä kokeilleelta huonoa palautetta. Enemmän saa kuin menettää.

30 vuoden kokemuksella Jokinen sanoo, että olisi mahdotonta kuvitella työuraa yhtenä ja samanlaisena pötkönä. Työn suola on, että siinä pääsee kehittymään ja oppimaan uutta.

– Maailma muuttuu niin kovaa vauhtia, että tuntuisi todella hassulta tehdä jatkuvasti samaa tehtävää samalla lailla.

Haluamme tarjota joustavasti erilaisia uramahdollisuuksia ja uuden oppimista.

Uusi malli sisäiseen liikkumiseen

Strategiamme yhtenä tavoitteena on olla henkilöstölle vetovoimainen Helsinki. Meillä urapolusta on mahdollista rakentaa monipuolinen ja omannäköinen.

Loimme sisäisen liikkuvuuden mallin mahdollistamaan ja tukemaan erilaisia osaajakiertoja. Halusimme luoda mahdollisimman helpon ja kannustavan mekanismin liikkumisen tueksi, jotta kynnys sisäiseen liikkuvuuteen ja uuden oppimiseen madaltuu entisestään.

Sisäinen liikkuvuus on tavoitteellinen ja suunnitelmallinen ammatillisen kehittymisen toimintamalli, joka mahdollistaa lyhyen tutustumisen tai määräaikaisen, osittaisen tai pysyvän siirtymisen toiseen tehtävään tai työyhteisöön.

Sisäisen liikkuvuuden avulla voimme hyödyntää moniammatillisen organisaatiomme osaamista. Otamme siinä oppia toisten hyvistä käytännöistä ja työskentelytavoista sekä jaamme hyviä toimintatapoja ja käytänteitä muille.

Tavoitteenamme on, että meille voi tulla töihin mihin tehtävään tahansa eikä sen jälkeen ole tarpeen hakeutua muualle. Haluamme tarjota joustavasti erilaisia uramahdollisuuksia ja uuden oppimista. Lisäksi haluamme luoda mahdollisuuksia ja osaamista henkilöstöllemme ja motivoida kokeilemaan erilaisia tehtäviä.

Sisäisen liikkumisen lähtökohtana on työntekijän tahto kehittää omaa osaamistaan ja työhyvinvointiaan sekä työnantajan satunnainen tarve siirtää työntekijöitä tilapäisesti sinne, missä tarve on kriittisin.

Osaajakiertoja toteutetaan esimerkiksi tehtäviä päittäin vaihtamalla, lyhyillä tutustumisjaksoilla toiseen tehtävään, projekteihin osittaista työpanosta antamalla tai pidemmillä määräaikaisilla siirtymillä.

Liikkumista tapahtuu yksiköstä toiseen, palvelukokonaisuuksien sisällä, yli toimiala­rajojen sekä koulutuspolkuja hyödyntämällä.

Tietoa uudelta sivustolta

Avasimme sisäisen liikkuvuuden tueksi Ura kaupungilla -intrasivuston. Kuvaamme sivustolla erilaisia mekanismeja liikkumiseen. Sivusto tarjoaa myös tukea urasuunnitteluun.

Toimialoilla on jo menossa sisäisen liikkuvuuden pilotteja. Kehitämme toimintamallia edelleen.

Liikkumista tukee myös osaajapankki, joka on jatkanut toimintaansa.

Uusia tehtäviä ja tarvittaessa muuntokoulutusta on tarjolla myös silloin, kun omat työtehtävät lakkaavat.