3 Vanhuuseläkkeeseen oikeuttavan iän (65 vuotta) saavuttava vakinainen henkilöstö

Tilasto kertoo 65 vuotta täyttävien määrän ao. vuodelta tämän hetken tiedon mukaan. Vuonna 2023 65 vuotta täyttäviä on arviolta noin 338 henkilöä. Väestön ikääntyminen näkyy myös Helsingin ikärakenteessa. Vanhuus­eläkkeeseen oikeuttavan iän saavuttavan henkilöstön määrän ennustetaan nousevan vuodesta 2027 alkaen kahdeksi vuodeksi yli yhdeksään sataan henkilöön vuodessa.