Palkitseminen: Kerta­palkitseminen vahvistuu

Nainen istuu kannettavan tietokoneen kanssa pyöreässä pöydässä. Takana näkyy toimistotilaa.
Kuva: Jussi Hellsten

Kertapalkkiot ovat käytettävissä kaikissa työyhteisöissä. Pyrimme siihen, että esihenkilöt palkitsevat työntekijöitään mahdollisimman pian onnistumisten jälkeen.

Kertapalkitseminen on tärkeä keino palkita henkilöstöämme hyvistä työsuorituksista. Varasimme kertapalkitsemiseen edellisten vuosien tapaan yhden prosentin tulosbudjetin säännöllisen työajan palkkasummasta.

Lisäksi otimme käyttöön uuden mallin, jossa kertapalkitsemiseen käytettävää summaa on mahdollista kasvattaa vuodenvaihteen 2022 jälkeen vielä enintään 1,5 prosenttia palkkasummasta, jos toimiala, virasto tai liikelaitos voi tilinpäätöksen yhteydessä kohdentaa lisää rahaa palkitsemiseen.

Mahdolliset lisäkertapalkkiot maksetaan keväällä 2023.

Meillä oli aiemmin käytössä tulospalkkio­järjestelmä, mutta korvasimme sen lisää­mällä kertapalkitsemisen mahdollisuuksia.

Maksoimme kertapalkkioita yhden prosentin perusvarauksesta kaiken kaikkiaan noin 14,2 miljoonaa euroa. Palkkioita myönnettiin noin 44 000 kappaletta. Keskimääräinen kertapalkkio oli reilut 300 euroa.

Palkkio myös vapaapäivinä

Maksoimme kertapalkkioita yhden prosentin perusvarauksesta kaiken kaikkiaan noin 14,2 miljoonaa euroa. Palkkioita myönnettiin noin 44 000 kappa­letta ja keskimääräinen kertapalkkio oli reilut 300 euroa.

Kertapalkkio voidaan myöntää myös vapaapäivinä tai työyhteisön huomion­osoituksina. Vapaapäivinä kertapalkkioita myönnettiin noin tuhat päivää ja 200 000 euroa. Työyhteisöjen huomionosoituksiin, eli kahvituksiin ja lounaisiin, käytettiin noin puoli miljoonaa euroa.

Kertapalkitsemisen lisäämismahdollisuus toteutui kasvatuksen ja koulutuksen, kaupunkiympäristön ja sosiaali- ja terveystoimialalla sekä kaupunginkansliassa, tarkastusvirastossa ja Palvelukeskus Helsingissä. Kaupunkitasoisesti lisärahoitusta vuoden 2022 kertapalkkioihin kohdennettiin noin 16 miljoonaa euroa. 

Digitaalinen työväline palkitsemiseen

Olemme kehittäneet avuksemme palkka ja palkkiot -työkalun, jota käytämme kerta­palkitsemisen prosessissa sekä palkan ja nimikkeen muutosten käsittelyssä.

Työkalu on käytössä lähes kaikilla toimialoilla, virastoissa ja liikelaitoksissa. Tavoitteena on, että työkalu ja sen sähköinen käsittelyprosessi ovat levinneet kaikille toimialoille vuoden 2023 aikana.

Vinkatkaa kollegoista!

Tarkoituksena on, että esihenkilöt palkitsevat työntekijöitään mahdollisimman pian onnistumisten jälkeen.

Kannustamme ja toivomme, että myös työkaverit vinkkaavat kollegojen onnistumisista esihenkilöille.


Yleiskorotukset 2022

Helmikuun lopussa päättyneet työehto­sopimukset neuvoteltiin valtakunnan tasolla uusiksi. Niissä sovittiin alkaneelle kolmen vuoden mittaiselle sopimuskaudelle merkittäviä palkankorotuksia.

Palkkoja korotettiin kesäkuun alussa eri työehtosopimusten mukaisesti yleis­korotuksessa (2 %).

Työehtosopimuksissa mainittu keskitetty järjestelyerä jaettiin lokakuussa yleiskorotuksena (0,5 %).

Seuraavat työehtosopimuksiin perustuvat laajemmat palkankorotukset ajoittuvat kesälle 2023.


Sopimusratkaisut

  • Kunta-alan uudet virka- ja työehto­­sopimukset ovat voimassa 30.4.2025 asti. Sopimuskokonaisuus kattaa kaikki kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset.  Haasteellisissa neuvotteluissa oli tärkeää saavuttaa työrauha.
  • Sopimuskorotukset maksettiin sovel­lettavan työehtosopimuksen mukaisesti.
  • Tehtäväkohtaista palkkaa korotettiin kesäkuusta alkaen yleiskorotuksella, jonka suuruus oli 46 euroa, kuitenkin vähintään 2 prosenttia. Henkilöstökohtaista lisää korotettiin 2 prosentilla.
  • Keskitetty järjestelyerä toteutettiin yleiskorotuksena lokakuusta alkaen. Korotuksen suuruus oli 0,53 prosenttia, josta keskitetysti käytettiin 0,03 prosenttia perhevapaauudistukseen.
  • Perhevapaauudistuksessa palkallinen raskausvapaakausi kestää 40 päivää. Lisäksi kummallekin vanhemmalle maksetaan palkallista vanhempainvapaata 32 päivältä, kun aiemmin toinen vanhempi sai palkallista perhevapaata 12 päivää.
  • Kunta-alan kaikkien virka- ja työehto­sopimusten määräyksiä sovelletaan yhden­vertaisesti erilaisiin perheisiin. Uusissa kunnallisissa työ- ja virkaehtosopimuksissa adoptiovanhemmilla on vastaava oikeus palkalliseen vanhempainvapaaseen kuin biologisilla vanhemmilla.
  • Palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä uudistetaan lisäksi jatkossa erillisellä kehittämisohjelmalla 2023–2025/2027 keskimäärin yhden prosentin sopimuskorotuksella vuosittain. Kehittämisohjelma toteutetaan pääosin paikallisilla järjestelyerillä. Tämän lisäksi kaupungin omalla palkkakehitysohjelmalla (2023–2027) voidaan paikallisesti säädellä mm. työntekijävajetta ja uudistaa palkkausta.
  • Olemme mukana kehittämässä palkkaus­järjestelmää yhtenä 15 kunnasta KVTES:n tasopalkkamallin simuloinnissa. Tavoitteena on löytää nykyistä yksinkertaisempi järjestelmä. Tasopalkkamallissa palkan määräytymis­perusteena on ensisijaisesti tehtävässä vaadittu osaamisen ja vastuun yhdistelmä. Simulointi kestää tammikuun 2023 loppuun.