7 Henkilöstö sukupuolittain

Vuonna 2022 miesten osuus henkilöstöstä oli 8 449 henkilöä, eli noin 22,8 prosenttia (vuonna 2021 miehiä oli 24,3 %). Naisia oli 28 631, eli noin 77,2 prosenttia (vuonna 2021 naisia oli 75,7 %).

Toimialojen ja liikelaitosten kesken on suuria eroja miesten ja naisten osuudessa. Suurilla sosiaali- ja terveystoimen sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla naisia on selvä enemmistö. Liikennelaitoksen yhtiöittämisen vaikutus näkyy sukupuoli­jakaumassa (miesten osuus laskenut).

Henkilöstön trendimääritelmä on vuonna 2022 hieman eri kuin vanhassa järjestelmässä. Luvut ovat suuntaa-antavasti vertailukelpoisia.