Rekrytointi: Laajalla rintamalla osaajapulaa helpottamaan

Kolme työntekijälähettilästä seisoo talvivaatteissa iloiset ilmeet kasvoillaan.
Työntekijälähettiläät Tuukka Tonteri, Riikka Leskinen ja Eveliina Junkkari ovat hyvillään saamastaan valmennuksesta. He aikovat hyödyntää lähettiläänä tehtyä kampanjointia myös jatkossa. Kuva: Ilkka Ranta-Aho.

Osaavasta työvoimasta käydään yhä tiukempaa kilpailua. Olemme vastanneet haasteeseen muun muassa kehittämällä laajaa yhteistyötä kumppaneiden kanssa.

Työvoimasta on pääkaupunkiseudulla yhä isompi pula useilla toimialoilla, ja joudumme kilpailemaan osaajista muiden työnantajien kanssa.

Osaajapulasta kärsivät erityisesti varhaiskasvatus, sosiaali- ja terveystoimi sekä Palvelukeskus Helsinki.

Myös kaupunkiympäristön sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialoilla on joissakin ammattiryhmissä pulaa ammattilaisista.

Meillä on useita keinoja edistää osaajien rekrytoimista. Yhtenä tärkeänä keinona tiivistimme yhteistyötä työllisyyspalvelujen kanssa. Työttömiä työnhakijoita on ohjattu hakeutumaan meille töihin muun muassa rekrytoivien koulutusten avulla.

Työnhakijoille oli infoja, ja pidimme työllisyyspalvelujen asiantuntijoiden kanssa yhteisiä aamukouluja.

Lisää oppisopimuksia

Haluamme kasvattaa oppisopimusten määrää, ja niitä onkin solmittu erityisesti sosiaali- ja terveystoimessa sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla. Teimme näille aloille koulutuspolkukuvaukset palkkatuetuista oppisopimuskoulutuksista. Kuvauksia hyödynnetään niin rekrytointitilaisuuksissa kuin HR-toimijoiden ja työllisyyspalvelujen asiantuntijoiden toiminnassa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala sekä sosiaali- ja terveystoimi pilotoivat myös mallia, jossa esihenkilön suosituksella on aiempaa suurempi painoarvo palkkatukijaksolta oppisopimuskoulutukseen siirtyvien valintaprosessissa. Näin saamme potentiaaliset osaajat kiinnitettyä viiveettä oppisopimuskoulutukseen.

Olemme lisänneet palkkatukeen sidotun oppisopimuksen rinnalle niin sanottujen omarahoitteisten oppisopimusten määrää. Lisäksi uudistimme oppisopimusohjeen.

Oppisopimuksia lähihoitajan tutkintoon toteutui 20, hoiva-avustajaksi 12 ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi 181.

Henkilöstöpulaa ei ole mahdollista ratkaista vain kaupunkien omin keinoin.

Mukana rekrytointitilaisuuksissa

Uusien osaajien tavoittamiseksi osallis­tuimme useisiin rekrytointitilaisuuksiin ja messuille, joissa oli mukana useampia toimialoja. Osallistuimme Contact Forum -messuille tammikuussa, Aalto Talent Expo -messuille marraskuussa sekä Metropolia Ammattikorkeakoulun kiinteistö- ja rakennusalan messuille joulukuussa.

Lisäksi olimme mukana Aalto summer job -virtuaalimessuilla kesärekrytointien käynnistyessä tammikuussa. Toimialat osallistuivat lisäksi useisiin alakohtaisiin messutapahtumiin, muun muassa Lääkäripäiville, Sairaanhoitajapäiville ja Educa-messuille.

Haluamme tarjota Suomeen sotaa paenneille ukrainalaisille mahdollisuuden työllistyä Suomessa. Heidän kuten muidenkin kansainvälisten osaajien rekrytoimiseksi olemme päivittäneet rekrytoinnin ohjeita sekä kehittäneet kielikoulutusmallia.

Kansainvälisen rekrytoinnin kehittäminen on erityisenä painopisteenä vuonna 2023.

Huomio työsuhdeasuntoihin

Strategisena tavoitteenamme on olla henki­löstölle vetovoimainen. Kehitimme rekry­tointiamme ja työnantajanäkyvyyttämme edelleen sekä käynnistimme työvoiman saatavuuden hankkeen työvoimapula-alojen tueksi.

Painotimme työsuhdeasuntojen tehokasta käyttöä. Meillä on noin 2 200 työsuhdeasuntoa. Asunnot on koettu kalliiksi ja niiden käytössä on ollut tyhjäkäyntiä.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan kesäkuussa ottaa käyttöön uuden vuokranmääritysmallin syyskuun alusta lukien, koska vuokrien taso ei ollut kilpailukykyinen yleisillä vuokramarkkinoilla. Muutos laski asuntojen vuokratasoa keskimäärin kymmenen prosenttia.

Syyskuussa asuntojen välittäminen kääntyikin kasvuun, ja asuntotarjouksista kieltäydyttiin hieman aiempaa harvemmin.

Lähettiläät avuksi

Työnantajanäkyvyyttä kehitimme työn­tekijälähettiläiden avulla. Eri toimialoilta valitut 12 työntekijälähettilästä aloittivat toimintansa yhteisen aloitustilaisuuden ja somevalmennuksen jälkeen.

Lähettiläät kertoivat positiivisia tarinoita työtehtävistämme kesä-, heinä- ja elokuun aikana Helsinkirekryn Instagram- ja Facebook-tileillä. Kukin lähettiläs sai kanavat haltuunsa viikoksi.

Palaute työntekijälähettiläs­kampanjasta oli hyvää.

Maan hallituksen tuki tarpeen

Haluamme edistää henkilöstön saatavuutta edunvalvonnalla myös tulevina vuosina. Tällaista työtä on esimerkiksi vaikuttaminen oppilaitosten ja korkeakoulujen aloituspaikkamääriin.

Halusimmekin vaikuttaa edunvalvonnallamme hallitusohjelmatavoitteisiin. Tästä esimerkkinä vetosimme yhdessä pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa siihen, että varhaiskasvatuksen korkeakoulutuksen aloituspaikkamääriä lisättäisiin.

Muistutimme hallitusta, kuinka nykyiset koulutusmäärät eivät riitä tuomaan tilanteeseen tarvittavaa helpotusta. Vetosimme lisäksi siihen, että varhaiskasvatuksen henkilöstötilanteen ratkaisemisen tulee olla myös yksi seuraavan hallituksen keskeisistä tavoitteista.

Pormestari Juhana Vartiainen totesi kaupunkien yhteisessä vetoomuksessa, kuinka kaupungit ovat sitoutuneet henkilöstöpulan ratkaisemiseen. Pelkästään kaupunkien käsissä olevin keinoin pulaa ei kuitenkaan ole mahdollista ratkaista.

Helsinkirekryn rekrytointi-ilmoitukset saivat yli 1 170 576 katselukertaa.

Avoimia työpaikkoja oli 17 661 kappaletta.

Avoimiin työpaikkoihin vastaanotettiin 95 500 työhakemusta.