1 Henkilöstön määrän muutos

Henkilöstömäärä laski joulukuusta 2021 joulukuuhun 2022 yhteensä 1 724 henkilöä, eli noin 4,4 %. Suurin osa tästä muutoksesta johtuu Liikennelaitoksen yhtiöittämisestä (noin 1 200 henkilöä). Tietojärjestelmä­vaihdoksesta johtuen vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön merkintätapa järjestelmässä muuttui, joten nämä luvut eivät ole suoraan verrannollisia uuden ja vanhan järjestelmän välillä. Vuodesta 2022 eteenpäin aikasarjat alkavat taas rakentua uudelleen.