8 Sairaus- ja tapaturmapoissaolojen kehitys

Tietojärjestelmävaihdoksen vuoksi sairaus- ja tapaturmalukujen suora vertailu ei ole mahdollista. Poissaololukuja voidaan kuitenkin katsoa suuntaa-antavasti rinnakkain.

Ennen vuotta 2022 poissaoloprosentti laskettiin kaavalla [poissaolopäivät / kaikki palvelussuhdepäivät] (vanhan järjestelmän laskennallinen luku). Vuoden 2022 ja seuraavien vuosien poissaoloprosentti lasketaan kaavalla [poissaolopäivät / kaikki henkilötyöpäivät]. Myös henkilötyöpäivät lasketaan eri tavalla vuodesta 2022 alkaen (kts. henkilötyövuosi). Uusi järjestelmä tuli voimaan 1.4.2022, joten alkuvuoden poissaolot on yhdistetty manuaalisesti, mikä vaikuttaa laskentaan. Vuodesta 2022 eteenpäin aikasarjat alkavat taas rakentua uudelleen.