Varhaiskasvatukseen erilaisia koulutusväyliä

Nainen on kyykyssä ja katsoo iloisesti pientä poikaa, jota on pukemassa päiväkodin naulakon edessä.
Sini-Mari Kuusela on saanut yliopisto-opinnoista vankan teoriapohjan ja tietoa aiemman varhaiskasvatus­osaamisensa tueksi.
Kuva: Sabrina Bqain.

Käytössämme on monta erilaista koulutusväylää varhaiskasvatuksen henki­löstöpulan helpottamiseksi.

Kaupunkistrategiaamme kuuluu henkilöstön jatkuva kehittäminen työvoimapulaa helpottamaan. Kannustammekin osaamisen jatkuvaan kehittämiseen, työkiertoon ja monipuolisiin urapolkuihin.

Pyrimme parantamaan henkilöstön saatavuutta myös esimerkiksi oppilaitosyhteistyötä kehittämällä. Perustimme sisäisen tiedonkulun ja parhaiden käytänteiden jakamiseksi oppilaitosyhteistyöverkoston.

Henkilöstöä tarvitaan lisää erityisen paljon varhaiskasvatuksessa. Koko maassa on pulaa erityisesti varhaiskasvatuksen opettajista.

Tuemme varhaiskasvatuksen opettajaksi opiskelevia työntekijöitämme, jotka opiskelevat 1000+-ohjelman monimuotokoulutuksissa. Opintoihin hyväksytty kaupungin työntekijä voi opiskella työajalla 74 päivää.

Palkallisen työvapaan myöntämisen edellytyksenä on, että työntekijä työskentelee päiväkodissa eikä hänellä ei ole ennestään varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuutta. Lisäksi työntekijän tulee sitoutua työskentelemään kaupungin palveluksessa varhais­kasvatuksen opettajan tehtävässä kaksi vuotta koulutuksen jälkeen. 

Uusi tutkinto työn ohella

Sini-Mari Kuusela hakeutui opiskelemaan varhaiskasvatuksen opettajaksi, kun opettajan sijaisuus poiki vaativampia työtehtäviä. 

– Olen työskennellyt Päiväkoti Toivossa Latokartanossa lastenhoitajana useamman vuoden ajan. Muutama vuosi sitten päädyin varhaiskasvatuksen opettajan sijaiseksi, kun pätevää, vakituista henkilökuntaa ei löytynyt tehtävään. Pidin työstä heti, mutta huomasin pian, että pitkästä työkokemuksesta huolimatta koin olevani hieman epäpätevä tehtävään. Kaipasin tueksi vankempaa teoriaosaamista.  

Hän pyysi esihenkilöltä suostumuksen hakeutua opiskelemaan Helsingin yliopistossa järjestettävään ohjelmaan. Esihenkilö kannusti ja oli iloinen Kuuselan päästyä ohjelmaan mukaan.

Hän on sittemmin oppinut rytmittämään työn, opiskelun ja vapaa-ajan.

– Opiskelen tiettyinä iltoina ja pyhitän viikonlopusta aina toisen päivän opiskelulle. Näin aikaa jää myös vapaa-ajalle ja perhe-elämälle.

Hän jatkaa työtään päiväkodissa, mutta välillä työnantajalta vaaditaan joustoja. Opiskelussa on lähipäiviä, ja esimerkiksi iltaluentojen takia iltavuorot eivät aina sovi.

– Opiskelu on ollut todella antoisaa. Olen saanut vankan teoriapohjan ja tietoa oman aiemman osaamiseni tueksi. Lisäksi on ollut mielenkiintoista jakaa kokemuksia muiden samassa tilanteessa ja samalla alalla toimivien opiskelijoiden kanssa. Ahaa-elämyksiä on tullut paljon.

– Suosittelen ehdottomasti monimuoto-opiskelua vastaavassa tilanteessa oleville. Olenkin vinkannut opiskelusta työkavereilleni, jotka ovat tehneet pidempään opettajan sijaisuuksia. Perusopintoja voi lukea avoimes­sakin yliopistossa oman aikataulun mukaan.  

Kaksi lasta on liukumäessä. Nainen on liukumäen vieressä ja katsoo ylöspäin vuoroaan odottavaa lasta.
Sini-Marin mielestä opiskelua sinänsä ei kannata pelätä. Opintoihin saa todella paljon tukea ja tsemppausta. Kuva: Sabrina Bqain.

Monipuolista tukea

Panostamme vahvasti työntekijöiden osaamisen kehittämiseen. 1000+-koulutuksen lisäksi tuemme sosionomiopinnoissa ja varhaiskasvatuksen erityisopettajaopinnoissa opiskelevia työntekijöitä.

Tuemme myös lastenhoitajien kasvatustieteen perusopintojen opiskelua avoimessa yliopistossa.