Koulutus, valmennus ja johtaminen: Työkulttuuri kehittyy yhteisillä teoilla

Kaksi naista istuu penkillä ja katsoo toisiaan nauraen.
Minna Viljamaa ja Pia-Mari Relander tietävät, että tiimiläisiltä saa apua, jos eteen tulee tenkkapoo. Kuva: Sirpa Levonperä.

Onnistumiset, työn sujuvuus ja eettisyys kuuluvat vahvasti työkulttuuriimme. Tuemme niitä lukuisin eri tavoin.

Haluamme, että työmme sujuu myös muutosten keskellä. Työn sujuvuutta hidastavia esteitä puramme järjestelmällisesti.

Työn sujuvuuden toimintamallimme tavoitteena on vahvistaa hyvää johtamiskulttuuria ja parantaa työyhteisön edellytyksiä toimia sujuvasti muutoksissa.

Lisäksi mallin tavoitteena on edistää puuttumista työn sujuvuuden haasteisiin ennakoivasti, mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Malliin kuuluvissa työn sujuvuus -keskustelussa vahvistamme yhteistä ymmärrystä ja selkeytämme odotuksia puolin ja toisin. Aloite tähän keskusteluun voi tulla niin työntekijältä kuin esihenkilöltä. Tallennamme työn sujuvuus -keskustelut Onni-tietojärjestelmäämme.

Julkaisimme sisäisissä kanavissa koko henkilöstön käyttöön materiaalia työn sujuvuutta tukemaan.

Tarjosimme esihenkilöille valmennuksia sekä ryhmävalmennusta työn sujuvuutta edistämään. Konsultoimme johtoa ja johtoryhmiä.

Yhteisenä tavoitteena on rakentaa oikeudenmukainen työyhteisökokemus, joka tukee työhyvinvointia ja reiluuden kokemusta koko työyhteisössä.

Parempaa keskustelukulttuuria

Kontulan seniorikeskuksen palvelu­keskuksen tiimi tietää, että joskus pieneltä tuntuva oivallus tekee työstä sujuvampaa.

Vastaava ohjaaja Minna Viljamaa on päättänyt panna paukkuja keskustelu­kulttuurin kehittämiseen. Viljamaa on alusta asti uskonut, että se sujuvoittaa työntekoa, ja niin on myös käynyt.

Usko työn sujuvuuteen puolestaan siivittää työntekoa.

– On kiva tulla aamulla töihin, kun tietää, että me löydämme mahdollisiin työn esteisiin aina ratkaisut, Viljamaa kiteyttää. Tiimillä on käytössään vuosikello, joka auttaa sujuvan toiminnan suunnittelua myös juhlapyhien aikaan.

Tiimillä on viikoittaiset kokoukset, joissa saa nostaa esiin aiheen kuin aiheen. Itse kokouskäytäntöjä on kehitetty paljon viime vuoden aikana. Kaikista kokouksista tehdään kirjallinen esityslista ja muistio, ja kaikki saavat työstää niitä.

Jos on ollut poissa töistä, on velvollisuus käydä lukemassa, mitä sillä aikaa on juteltu. Tälläkin tavalla varmistetaan, että työ sujuu – ja että kaikki ovat samalla viivalla tasavertaisesti.

Tavoitteena on rakentaa oikeudenmukainen työyhteisökokemus, joka tukee työhyvinvointia ja reiluuden kokemusta.

Eettiset periaatteet esillä näkyvästi

Eettiset periaatteet ovat vastuullisen toiminnan, terveen työkulttuurin ja työhyvinvoinnin ydin – eettinen arvopohjamme. Niitä noudattamalla varmistamme, että kaupungilla on hyvä työskennellä ja että toimintamme on lakien, säädösten, ohjeiden ja normien mukaista.

Vuonna 2019 päivitetyt eettiset periaatteemme ovat edelleen voimassa. Tuolloin kannustimme työyhteisöjä käymään eettiset periaatteet läpi, jotta voimme määritellä, mitä periaatteet tarkoittavat juuri omassa työyhteisössä.

Eettisten periaatteiden käsittelyä varten henkilöstöllä on käytössään muun materiaalin lisäksi eettisten periaatteiden Helvi-sessio. Se ohjaa tiimejä keskustelemaan periaatteista ja valitsemaan niistä oman työn kannalta keskeisimmät.

Helvin on käynyt läpi noin 700 tiimiä syyskuuhun mennessä.

Eettiset periaatteet olivat myös Johdossa!-esihenkilötapahtuman pääaiheena marraskuussa, jolloin avasimme eettisyyttä etenkin kunnianhimoisen ilmastovastuun teemoilla.

Viestimme samassa yhteydessä Helvi-työkalusta ja työyhteisökäsittelystä uudelleen. Keskustelu jatkuu edelleen kaupungin esihenkilöiden kanssa heti alkuvuodesta 2023.

Yhteinen johtamistapa kuvattuna

Johtamistamme määrittelevät keskeisesti johtamisen kulmakivet, jotka ovat näkemyksellisyys, innostus, linjakkuus ja toimeenpanokyky.

Kulmakivet ovat peili, joka auttaa esihenkilöitä pohtimaan, mihin asioihin keskittyä omassa johtamisessa. Ne konkretisoituvat eri tavalla eri johtamistehtävissä ja eri organisaatioissa.

Tärkeät tavoitteet ja arvioinnit

Olemme painottaneet esihenkilövalmennuksissa sekä onnistumiskeskustelujen teematilaisuuksissa tavoitteen asettamisen merkitystä, kun arvioimme työssä onnistumisia. Olemme pitäneet esillä yhä aktiivisemmin myös työsuorituksen arviointia.

Olemme tarjonneet toimialoille räätälöityjä esihenkilöiden valmennustilaisuuksia tavoitteiden asettamisesta, suorituksen arvioinnista ja palkitsemisesta.

Olemme nostaneet esille kertapalkitsemisen valmennuksissa ja infomateriaaleissa yksilöiden ja tiimien palkitsemisen merkitystä erityisesti silloin, kun yksilö tai ryhmä on saavuttanut tavoitteensa erinomaisesti.