3 för orden "talousarvio"

Budget 2021

Publicerad 16.12.2020

9 Finansieringsdelen

… 9 Finansieringsdelen 1 000 € Käyttö Förbrukning    2019 Talousarvio Budget   2020 Ehdotus Förslag   2021 Talousarvio Budget   2021 Talous- suunnitelma Ekonomiplan … 9 Finansieringsdelen 1 000 € Käyttö Förbrukning    2019 Talousarvio Budget   2020 Ehdotus Förslag   2021 Talousarvio

Talousarviokirjan 2021 kansikuva