9 Finansieringsdelen

Helsingfors stads finansieringskalkyl 2019–2023

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Prognos
2020
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Kassaflöde från verksamheten      
Inkomstfinansiering      
Årsbidrag741 412635 765640 451523 111565 537534 572
Extraordinära poster  3 000   
Korrektivposter i inkomstfinansiering−190 198−112 980−110 231−95 001−94 351−94 351
Kassaflöde från investeringar      
Investeringsutgifter−780 382−1 046 119−1 138 033−881 488−920 782−921 057
Finansieringsandelar I investeringsutgifter15 03429 23934 10138 54926 1535 294
Försäljingsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva181 192243 520241 59196 19196 19196 191
Kassaflöde från verksamheten och investerningar−32 942−250 575−329 121−318 638−327 252−379 351
Kassaflöde från finansieringen000000
Förändringar i utlåningen000000
Ökningar i lånefordringar−86 268−122 350−66 253−122 620−71 750−68 350
Minskningar i lånefordringar79 89185 58382 25594 18384 74163 053
Förändringar i lånen      
Ökning av långfristiga lån 92 00092 000271 600427 228434 791
Minskning av långfristiga lån−86 541−81 585−81 585−92 085−90 085−93 085
Lyhytaikaisten lainojen muutos -Förändring i kortfristiga lån      
Förändring av eget kapital      
Övriga förändringar i likviditeten−3 51422 91022 48711 410−1 497−1 327
Kassaflöde från finansieringen−96 432−3 44248 904162 488348 637335 082
Effekt på likviditeten−129 374−254 017−280 217−156 15021 385−44 269

Helsingfors stads finansieringskalkyl 2021 specifierad

1 000 €Staden exkl.
affärsverket
och fonderna
Affärsverket
och fonderna
Sammanlagt,
inkl. interna
poster
Sammanlagt,
exkl. interna
poster
Kassaflöde i verksamheten    
Inkomstfinansiering    
Årsbidrag467 14157 709524 849523 111
Extraordinära poster    
Korrektivposter i inkomstfinansiering−95 001 −95 001−95 001
Kassaflöde för investeringarnas del    
Investeringsutgifter−641 780−239 708−881 488−881 488
Finansieringsandelar i investeringsutgifter11 89626 65338 54938 549
Försäljingsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva96 191 96 19196 191
Verksamhetens och investerningars kassaflöde−161 553−155 346−316 900−318 638
Kassaflöde för finansieringens del    
Förändringar i utlåningen    
Ökningar i lånefordringar−50 890−71 730−122 620−122 620
Minskningar i lånefordringar97 54110 852108 39394 183
Förändringar i lånen    
Ökning av långfristiga lån80 000191 600271 600271 600
Minskning av långfristiga lån−79 000−27 295−106 295−92 085
Lyhytaikaisten lainojen muutos -Förändring i kortfristiga lån    
Förändring av eget kapital    
Övriga förändringar i likviditeten25 073−13 66311 41011 410
Kassaflöde för finansieringens del72 72489 764162 488162 488
Effekt på likviditeten−88 830−65 582−154 412−156 150

9 Finansieringsdelen

1 000 €Käyttö Förbrukning    2019Talousarvio Budget   2020Ehdotus Förslag   2021Talousarvio Budget   2021Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2022Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2023
Inkomster74 043175 393177 541177 541268 442296 905
Utgifter216 842161 850129 890129 890125 350128 350
Netto−142 79913 54347 65147 651143 092168 555
Överskridningar      
Förändring, %      
Inkomster 136,91,21,251,210,6
Utgifter −25,4−19,7−19,7−3,52,4