7 03 Fondering

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster9 3625 1002002006004 800
Utgifter3 619     
Netto5 7435 1002002006004 800
Förändring, %      
Inkomster −45,5−96,1−96,1200,0700,0
Utgifter −100,0    

Tölöviken

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster5 2675 1002002006004 800
Utgifter      
Netto5 2675 1002002006004 800
Förändring, %      
Inkomster −3,2−96,1−96,1200,0700,0
Utgifter      

7 03 07 Bostadsproduktionsfonden

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster      
Utgifter3 619     
Netto−3 619     
Förändring, %      
Inkomster      
Utgifter −100,0    

7 03 09 Förortsfonden

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster4 095     
Utgifter      
Netto4 095     
Förändring, %      
Inkomster −100,0    
Utgifter