7 01 Finansiering av verksamheten

7 Resultaträkningsdelen

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster3 916 2864 065 0024 116 9014 116 9014 185 1394 271 777
Utgifter17 11718 70016 20016 20017 40019 000
Netto3 899 1694 046 3024 100 7014 100 7014 167 7394 252 777
Förändring, %      
Inkomster 3,81,31,31,72,1
Utgifter 9,2−13,4−13,47,49,2

7 01 Finansiering av verksamheten

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster3 726 5073 869 0003 942 0003 942 0004 012 0004 085 000
Utgifter0     
Netto3 726 5083 869 0003 942 0003 942 0004 012 0004 085 000
Förändring, %      
Inkomster 3,81,91,91,81,8
Utgifter −100,0    

7 01 01 Skatteinkomster

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster3 493 7323 623 0003 630 0003 630 0003 670 0003 735 000
Utgifter0     
Netto3 493 7323 623 0003 630 0003 630 0003 670 0003 735 000
Förändring, %      
Inkomster 3,70,20,21,11,8
Utgifter −100,0    

Budgetmomenten omfattar följande anslag och beräknade inkomster undermomentvis

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster      
Kommunalskatt2 632 9352 740 0002 750 0002 750 0002 860 0002 940 000
Samfundsskatt586 905600 000598 000598 000520 000500 000
Fastighetsskatt273 892283 000282 000282 000290 000295 000

7 01 03 Statsandelar

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster232 776246 000312 000312 000342 000350 000
Utgifter      
Netto232 776246 000312 000312 000342 000350 000
Förändring, %      
Inkomster 5,726,826,89,62,3
Utgifter