5 Social- och hälsovårds sektorn

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Prognos
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster
sammanlagt
186 246177 100174 900176 300176 300175 800175 800
Utgifter
sammanlagt
2 164 0472 223 8172 302 6092 284 1282 295 5572 338 3532 396 362
Överskridnings-
rätter
       
Verksamhets-
bidrag
−1 977 801−2 046 717−2 127 709−2 107 827−2 119 256−2 162 553−2 220 563
Avskrivningar11 67013 00013 00013 00013 00013 00013 000
Räkenskaps-
periodens
resultat
−1 989 471−2 059 717−2 140 709−2 120 827−2 132 256−2 175 553−2 233 563
Räkenskaps-
periodens överskott (underskott)
−1 989 471−2 059 717−2 140 709−2 120 827−2 132 256−2 175 553−2 233 563
Förändring, %       
Inkomster −4,9−1,2−0,5−0,5−0,3−0,0
Utgifter 2,83,52,73,21,92,5