1. Understödsanslag och understödsmässiga ersättningsanslag i 2021 års budget

TA
2020
Haettu
avustus
TAE
2021
TSE
2022
TSE
2023
Stadsstyrelsen2 108 0003 362 8912 348 0002 048 0002 048 000
Finlandia-huset Ab60 000 
Stiftelsen Helsingfors stads 450-årskonstnärshus sr50 00050 00050 00050 00050 000
Stiftelsen för Helsingforsnejdens sommaruniversitet sr156 800306 800156 800156 800156 800
Y-stiftelsen sr109 000109 000109 000109 000109 000
Vuosaaren Urheilutalo Oy72 00075 00075 00072 00072 000
Understöd för invånardelaktighet796 0001 754 2611 096 000796 000796 000
Understöd till andra sammanslutningar864 2001 067 830861 200864 200864 200
Arv som tillfallit staten *03 800 0004 200 0004 200 000
till kultur- och fritidssektorn850 0001 050 0001 050 000
till social- och hälsovårdssektorn2 950 0003 150 0003 150 000
Fostrans- och utbildningsnämnden9 571 00010 403 00010 947 00011 167 000
fostrans- och utbildningsnämnden9 571 00010 403 00010 947 00011 167 000
Stadsmiljönämnden1 750 0001 150 0001 150 0001 150 000
understöd för hissar1 600 000800 000800 000800 000
Miljö- och tillståndssektionen60 00060 00060 00060 000
Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab90 00090 00090 00090 000
Smart & Clean-stiftelsen200 000200 000200 000
Räddningsnämnden122 000122 000122 000122 000
Kultur- och fritidsnämnden67 210 00067 424 00065 524 00065 524 000
kultursektionens understöd17 718 00017 018 00017 018 00017 018 000
idrottssektionens understöd8 166 0008 366 0008 366 0008 366 000
ungdomssektionens understöd2 375 0002 625 0002 625 0002 625 000
understöd till kulturanläggningar23 047 00023 552 00022 902 00022 902 00022 902 000
Helsingfors teaterstiftelse sr13 868 00013 948 00013 723 000
låneunderstöd5 360 0005 200 0005 200 000
verksamhetsunderstöd5 618 0005 843 0005 618 000
understöd för hyror2 890 0002 905 0002 905 000
Högholmens djurgårds stiftelse sr4 580 0005 000 0004 580 000
Stiftelsen för Finlands Nationalopera sr3 694 0003 694 0003 694 000
UMO Stiftelsen816 000820 000816 000
Stiftelsen för Finlands Idrottsmuseum sr89 00090 00089 000
understöd till idrottsanläggningar15 904 00021 290 98316 513 00014 613 00014 613 000
Helsinki Stadion Oy438 000345 000338 000
verksamhetsunderstöd398 000305 000298 000
understöd för hyror40 00040 00040 000
Isbanestiftelsen sr1 191 0002 227 0001 302 000
räntor och amorteringar964 0001 069 0001 069 000
understöd för hyror227 000233 000233 000
verksamhetsunderstöd 925 000 
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy617 0001 100 000605 000
Stadionstiftelsen sr6 853 0008 828 9837 529 000
räntor och amorteringar4 274 0005 168 9835 169 000
verksamhetsunderstöd2 121 0003 200 0001 900 000
understöd för hyror458 000460 000460 000
Urhea-säätiö sr  ** 200 000150 000
Urheiluhallit Oy4 082 0004 955 0004 000 000
Vuosaaren Urheilutalo Oy2 388 0002 840 0002 340 000
övriga anläggningsunderstöd335 000795 000249 000
Social- och hälsovårdsnämnden6 661 0004 261 0004 261 0004 261 000
Social- och hälsovårdsnämden4 261 0004 261 0004 261 0004 261 000
Understöd beviljade ur arv som tillfallit staten *2 400 000
Understöden sammanlagt87 422 000 89 508 00088 252 00088 472 000

Åren 2019-2020 upptogs arv som tillfallit staten på budgetmoment för social- och hälsovård (5 10 01) och beloppet för understöd ur arv som tillfallit staten upptogs årligen i understödsbilagan i budgeten.

Från år 2021 upptas arv som tillfallit staten på ett nytt budgetmoment och beloppet för de understöd som anvisas kultur- och fritidssektorn och social- och hälsovårdssektorn upptas i understödsbilagan.

Det understödsanslag som år 2021 delas ut ur arv som tillfallit staten innehåller arvsmedel på
550 000 euro till vardera sektorn, vilka tagits emot 20.12.2019.

Understödet till Urhea-säätiö år 2020, 81 000 euro, har ingått i övriga understöd till idrottsanläggningar.