5 10 03 Flyktingförläggningar och invandringstjänster som staten ersätter

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Prognos
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster sammanlagt18 91414 90015 80014 40014 40014 40014 400
Utgifter sammanlagt15 88413 50014 10013 00013 00013 00013 000
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag3 0301 4001 7011 4001 4001 4001 400
Avskrivningar222221 
Räkenskapsperiodens resultat3 0271 3981 6991 3981 3981 3991 400
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)3 0271 3981 6991 3981 3981 3991 400
Förändring, %       
Inkomster −21,26,0−3,4−3,4  
Utgifter −15,04,4−3,7−3,7  

Verksamheten på flyktingförläggningarna är verksamhet i enlighet med uppdragsavtalet med staten, och staten ersätter kostnaderna för verksamheten fullständigt i form av inkomster.