4 Kultur- och fritidssektorn

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Prognos
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster sammanlagt33 52834 62225 10835 62335 62333 91737 285
Utgifter sammanlagt255 100267 593262 244269 451271 508270 280279 760
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag−221 572−232 971−237 135−233 828−235 885−236 363−242 475
Avskrivningar14 29213 01013 01013 53413 53411 83712 457
Räkenskapsperiodens resultat−235 863−245 981−250 145−247 363−249 420−248 199−254 932
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−235 863−245 981−250 145−247 363−249 420−248 199−254 932
Förändring, %       
Inkomster 3,3−27,52,92,9−4,89,9
Utgifter 4,9−2,00,71,5−0,53,5