1 40 Stadskansliet

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Prognos
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster sammanlagt15 08115 51058 61450 25850 25850 25850 258
Utgifter sammanlagt116 601129 446168 987162 225162 225162 225162 225
Överskridningsrätter 8 050     
Verksamhetsbidrag−101 520−113 936−110 373−111 967−111 967−111 967−111 967
Avskrivningar10 2769 6149 59810 76410 7649 31711 339
Räkenskapsperiodens resultat−111 796−123 550−119 971−122 730−122 730−121 284−123 307
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−111 796−123 550−119 971−122 730−122 730−121 284−123 307
Förändring, %       
Inkomster 2,8277,9224,0224,0−0,0 
Utgifter 11,030,525,325,3