5 10 04 Apotti

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Prognos
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster sammanlagt581800700500500  
Utgifter sammanlagt14 32629 60020 20441 14241 14252 99452 994
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag−13 745−28 800−19 504−40 642−40 642−52 994−52 994
Avskrivningar       
Räkenskapsperiodens resultat−13 745−28 800−19 504−40 642−40 642−52 994−52 994
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−13 745−28 800−19 504−40 642−40 642−52 994−52 994
Förändring, %       
Inkomster 37,7−12,5−37,5−37,5−100,0 
Utgifter 106,6−31,739,039,028,8 

Projektet samordnas av ett aktiebolag som bildades av beställarorganisationerna och hos vilket systemet och dess användartjänster ska upphandlas. Ur budgetmomentet betalas utvecklings- och projektkostnaderna till aktiebolag och andra kostnader som i huvudsak är produktionskostnader. Utvecklingskostnaderna bokförs i balansräkningen och faktureras som avskrivningar räknat från ibruktagandet till oktober 2028. Ur budgetmomentet betalas dessutom kostnader för Helsingfors eget Apotti-team för vilken inkomster fås från aktiebolaget för teamets arbete för Apotti.