4. Investeringsprogram för åren 2021–2030

(Milj. €)Använt
2019
BDG
2020
BDG
2021
EP
2022
EP
2023
Prelimi-
när
2024
Prelimi-
när
2025
Prelimi-
när
2026
Prelimi-
när
2027
Prelimi-
när
2028
Prelimi-
när
2029
Prelimi-
när
2030
INVESTERINGSDELEN639,9820,9641,8654,6679,3646,9642,4667,5676,7648,7669,5676,7
FAST EGENDOM105,8137,1108,880,980,593,2106,3112,4109,895,7106,2103,9
Försäljning av fast egendom (balansvärde)2,45,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,0
Köp och inlösen av aktier som berättigar
till besittning av fastigheter
samt planläggningsersättningar,
till stadsmiljönämndens disposition
23,514,013,513,513,513,513,513,513,513,516,516,5
Grundberedning, utfyllnadsarbeten
i projektområden till Stns disposition
55,692,669,340,841,549,764,871,969,355,260,758,4
Grundberedning i Kampen–Tölöviken0,150,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
Grundberedning i Västra hamnen16,224,810,88,37,04,54,43,71,41,20,60,1
Grundberedning i Fiskehamnen26,450,045,514,57,322,520,025,023,418,018,219,4
Grundberedning i Kronbergsstranden10,96,03,96,85,91,63,05,24,51,41,40,0
Grundberedning i Kungseken0,23,12,900,400,301,60,00,00,00,00,00,0
Grundberedning i Böle1,32,42,803,406,203,21,11,02,64,23,50,0
Utredningar, åtgärder och
grundberedning som
nya projektområden och övrigt
kompletteringsbyggande förutsätter
0,43,80,300,5011,5014,526,022,623,016,016,014,7
Grundberedning i Malm02,53,106,903,301,810,314,414,414,421,024,2
Grundberedning, utfyllnadsarbeten,
byggbarhetsåtgärder,
till stadsmiljönämndens disposition
26,730,526,026,625,530,028,027,027,027,029,029,0
Övrig grundberedning,
ibruktagande av områden och
åtgärder som gör tomter byggbara
26,730,526,026,625,530,028,027,027,027,029,029,0
BYGGNADER266,1256,1271,4267,0278,0265,0277,0275,0280,0280,0280,0280,0
Ny- och tillbyggnadsprojekt,
till stadsmiljönämndens disposition
116,2122,2144,3127,7118,3123,6161,5168,9136,1132,396,689,6
Behovsutredningar av nybyggnadsprojekt3,81,001,001,001,001,01,01,01,01,01,01,0
Fostrans- och utbildningssektorns ny- och tillbyggnadsprojekt94,6109,7105,2116,1113,7107,9138,4145,5114,2109,137,124,8
Stadsmiljösektorns ny-
och tillbyggnadsprojekt
0,40,2111,49,43,04,53,04,50,610,410,66,1
Kultur- och fritidssektorns ny-
och tillbyggnadsprojekt
14,19,010,70,70,00,10,20,24,54,00,00,0
Social- och hälsovårdssektorns ny- och tillbyggnadsprojekt0,22,34,90,50,710,119,01,07,27,948,057,6
Övriga nybyggnadsprojekt3,50,011,10,00,00,00,016,68,60,00,00,0
Reparationsprojekt,
till stadsmiljönämndens disposition
149,1133,9127,1139,3159,7141,4115,5106,2143,9147,7183,4190,5
Behovsutredningar av reparationsprojekt1,91,91,001,001,001,01,01,01,01,01,01,0
Reparationsprojekt inom fostrans- och
utbildningssektorn
103,291,677,372,799,078,576,272,894,975,256,227,7
Reparationsprojekt inom stadsmiljösektorn7,210,88,49,20,00,00,00,12,70,47,47,4
Reparationsprojekt inom kultur- och
fritidssektorn
3,73,00,72,57,215,514,711,111,944,572,865,0
Reparationsprojekt inom social- och
hälsovårdssektorn
18,03,611,10,00,00,00,00,00,00,00,00,0
Övriga reparationsprojekt15,123,028,653,952,546,423,621,133,426,646,089,3
Utveckling av stadshuskvarteren,
till Stns disposition
0,90,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
GATOR OCH TRAFIKLEDER158,7148,7156,4207,1233,0199,2170,7193,6197,6183,7193,6203,1
Nybyggnad och ombyggnad
samt andra investeringar,
till stadsmiljönämndens disposition
75,975,676,682,685,696,986,188,090,488,499,9103,5
Nybyggnad22,819,426,917,931,237,832,129,830,227,733,034,5
Södra stordistriktet1,10,81,600,600,602,43,03,93,93,24,24,2
Västra stordistriktet1,62,23,802,803,003,93,73,44,23,02,92,9
Mellersta stordistriktet1,83,06,302,3013,1014,55,93,03,03,23,13,0
Norra stordistriktet0,71,22,501,302,002,02,02,02,02,02,32,4
Nordöstra stordistriktet7,84,04,302,803,005,04,96,05,45,05,06,0
Sydöstra stordistriktet2,32,22,001,503,102,04,32,02,02,02,02,0
Östra stordistriktet6,94,86,006,306,256,67,07,27,26,88,08,0
Östersundoms stordistrikt0,040,20,400,300,100,30,30,50,50,51,01,0
Bullerskärmar0,61,00,000,000,001,11,01,82,02,04,55,0
            
Ombyggnad och trafikregleringar50,052,646,753,950,054,050,553,755,655,361,463,5
Ombyggnad av gator10,58,48,008,608,1010,412,010,29,910,311,412,9
Ombyggnad av broar10,613,46,0012,4010,3010,47,010,012,511,013,013,1
Förnyande av beläggning4,24,64,004,004,004,04,05,05,76,06,06,5
Utveckling av kollektivtrafiken2,51,03,003,002,503,02,53,03,03,05,05,0
Trafikregleringar8,15,76,206,405,606,75,56,05,05,56,56,5
Leder för gång- och cykeltrafik13,919,519,5019,5019,5019,5019,5019,5019,5019,5019,5019,50
Övriga investeringar3,23,63,0010,84,45,13,54,54,65,55,55,5
Mottagningsplatser för fyllnadsjord0,30,50,750,750,751,01,01,01,11,01,01,0
Snöstjälpningsplatser och sandsilor0,60,50,850,850,850,70,70,70,70,70,70,7
Allmänna toaletter0,50,30,300,300,300,300,300,40,40,40,40,4
Iståndsättning av strandområden1,82,41,108,902,503,11,62,52,53,53,53,5
Gator i projektområden,
till Stns disposition
81,972,177,9121,3134,578,964,982,390,473,587,096,5
Kampen-Tölöviken2,65,10,200,604,802,22,23,61,70,00,00,0
Västra hamnen16,918,016,1014,508,4010,88,414,812,16,35,53,0
Fiskehamnen15,710,111,4045,8055,3514,55,49,818,49,329,932,0
Kronbergsstranden2,96,417,0016,3029,2019,611,75,511,513,015,010,0
Böle34,922,519,0023,0010,108,78,722,710,910,013,01,0
Kungstriangeln5,92,81,801,903,802,81,34,20,50,50,10,0
Kronbroarna0,55,410,8016,3018,3014,921,08,60,00,00,00,0
Nya projektområden och
övrigt kompletteringsbyggande
2,41,10,000,002,503,83,08,334,030,014,043,0
Malm0,00,71,602,902,001,63,24,81,34,49,57,5
Samprojekt med Trafikledsverket,
till Stns disposition
0,91,01,93,213,023,419,823,316,821,86,73,1
Ring I (planskild anslutning
vid Kvarnbäcksvägen)
 0,100,400,704,204,2      
Ring I (Österleden, planskild anslutning)      0,55,014,014,03,0 
Ring I / Västra Baggböle,
tilläggskörfält och bullerskärmar
        2,57,5  
Västerleden, planskild anslutning
vid Björkholmen
0,10,20,00,25,05,0      
Tavastehusleden, Kungsekens anslutning0,10,30,51,33,02,9      
Lahtisleden / anslutning vid Forsbyvägen +
ramper på västra sidan
           0,6
Österleden          2,02,0
Lahisleden, Vik, bullerskärm   0,50        
Lahtisleden / Luftbron,
planskild anslutning
0.0300,30  0,5010,517,015,0    
Åboledens och Hoplaksvägens anslutning     0,52,03,0    
Tusbyleden, Torparbacken, bullerskärm  0,50         
Tavastehusleden, bullerskärm i Norra Haga          1,2 
Planering av vägprojekt0,130,140,500,500,300,30,30,30,30,30,50,5
PARKER OCH IDROTTSOMRÅDEN34,934,826,225,625,230,028,929,832,632,633,033,0
Parker och idrottsområden,
till stadsmiljönämndens disposition
23,525,619,119,618,819,317,618,521,621,622,022,0
Nya parker och iståndsättning av parker12,014,210,19,69,810,110,310,110,710,710,910,9
Idrottsplatser och friluftsområden11,411,49,010,09,09,27,38,410,910,911,111,1
            
Parker och idrottsområden
i projektområden,
till Stns disposition
11,59,27,16,06,410,711,311,311,011,011,011,0
Parker i Kampen–Tölöviken2,50,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
Parker och idrottsområden
i Västra hamnen
6,44,62,52,01,11,31,12,63,13,93,52,6
Parker och idrottsområden
i Fiskehamnen
1,31,11,00,30,00,70,40,70,60,40,50,4
Parker och idrottsområden
i Kronbergsstranden
0,50,91,01,51,72,02,02,82,02,13,32,5
Parker i Böle0,10,91,00,10,30,70,30,40,30,50,20,0
Parker i Kungstriangeln0,71,11,00,52,31,81,50,10,10,30,00,0
Nya projektområden och
övrigt kompletteringsbyggande
   0,50,00,61,30,62,53,53,53,0
Parker i Malm0,00,60,61,11,13,84,84,22,50,50,02,6
GRUNDANSKAFFNING AV LÖS EGENDOM58,876,262,062,055,050,050,050,050,050,050,050,0
ÖVRIG INVESTERINGSEKONOMI15,6168,017,012,07,69,59,56,76,76,76,76,7
Inkomster från försäljning av byggnader
och aktier (balansvärde)
21,9133,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,0