1 50 01 Kostnader för organens verksamhet, till borgmästarens och stadskansliets disposition

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Prognos
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster sammanlagt0      
Utgifter sammanlagt7 2847 7806 9847 3007 3007 3007 300
Överskridningsrätter 60     
Verksamhetsbidrag−7 284−7 780−6 984−7 300−7 300−7 300−7 300
Avskrivningar       
Räkenskapsperiodens resultat−7 284−7 780−6 984−7 300−7 300−7 300−7 300
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−7 284−7 780−6 984−7 300−7 300−7 300−7 300
Förändring, %       
Inkomster −100,0     
Utgifter 6,8−10,2−6,2−6,2  

Anslaget omfattar utgifterna för stadsfullmäktige, stadsstyrelsen, den högsta ledningen, stadens PR och representation och historiekommittén. Anslaget har minskats från tidigare år på grund av det rådande coronaepidemiläget och med beaktande av den realiserade nivån för anslagsförbrukningen under tidigare år.

Borgmästaren beslutar om användningen av anslagen för PR och representation. Anslagen för organen, den högsta ledningen, tjänsteresorna och historiekommittén ställs till stadskansliets disposition.