1 50 Utgifter som betalas centraliserat

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Prognos
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster sammanlagt10 0714 6506 0035 6255 6254 3504 350
Utgifter sammanlagt108 670126 274128 974143 669143 669138 674137 374
Överskridningsrätter 60     
Verksamhetsbidrag−98 599−121 624−122 971−138 044−138 044−134 324−133 024
Avskrivningar18      
Räkenskapsperiodens resultat−98 617−121 624−122 971−138 044−138 044−134 324−133 024
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−98 617−121 624−122 971−138 044−138 044−134 324−133 024
Förändring, %       
Inkomster −53,829,121,021,0−22,7 
Utgifter 16,22,113,813,8−3,5−0,9