7 02 Finansierings- och investeringsverksamhet

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster179 576190 902174 701174 701172 539181 977
Utgifter13 49818 70016 20016 20017 40019 000
Netto166 077172 202158 501158 501155 139162 977
Förändring, %      
Inkomster 6,3−8,5−8,5−1,25,5
Utgifter 38,5−13,4−13,47,49,2

7 02 01 Räntor, till stadskansliets disposition

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster77 45373 80671 04271 04268 21066 135
Utgifter13 19017 70017 70017 70018 90020 500
Netto64 26356 10653 34253 34249 31045 635
Förändring, %      
Inkomster −4,7−3,7−3,7−4,0−3,0
Utgifter 34,2  6,88,5

Budgetmomenten omfattar följande anslag och beräknade inkomster undermomentvis

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster      
Räntor på lån som beviljats för stödjande av bostadsbyggnadsverksamheten5 3044 9364 4754 4754 2004 000
Räntor på övriga utgivna lån3 1349191 1501 1501 050950
Räntor på kredit under byggnadstiden753500600600600600
Övriga räntor8531 0001 0001 0001 0001 000
Räntor på Helsingfors Energis lån20 49319 72018 69018 69017 66016 630
Räntor på Helsingfors Hamns lån8 7878 0367 2527 2526 4685 880
Räntor på  HST:s lån1 8392 8362 4462 4462 2332 507
Räntor på Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänsters lån36 29035 85935 42935 42934 99934 568
Utgifter      
 Räntor på upptagna lån12 24314 90014 90014 90016 10017 700
Räntor på tillfällig kredit och på transaktionskonton9472 8002 8002 8002 8002 800

7 02 02 Övrig finansiering, till stadskansliets disposition

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster87 312102 28587 32287 32287 99198 050
Utgifter3081 000−1 500−1 500−1 500−1 500
Netto87 004101 28588 82288 82289 49199 550
Förändring, %      
Inkomster 17,1−14,6−14,60,811,4
Utgifter 224,7−250,0−250,0  

Budgetmomenten omfattar följande anslag och beräknade inkomster undermomentvis

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster      
Övriga finansieringsinkomster506     
Dividender67 62682 82067 90067 90068 10073 900
HST:s inkomst för infrastruktur19 18019 46519 42219 42219 89124 150
Utgifter      
Övriga finansieringsutgifter3081 000−1 500−1 500−1 500−1 500

7 02 04 Avkastning på grundkapital

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster14 81114 81116 33716 33716 33717 792
Utgifter      
Netto14 81114 81116 33716 33716 33717 792
Förändring, %      
Inkomster −0,010,310,3 8,9
Utgifter      

Avkastningar på grunkapitalen fördelar sig enligt följande

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster      
Avkastning på  HST:s grundkapital8 4428 4428 4428 4428 4428 442
Avkastning på HRT:s grundkapital  72727272
Avkastning på HRM:s grundkapital  1 4551 4551 4552 909
Avkastning på HNS grundkapital4 2494 2494 2494 2494 2494 249
Avkastning på affärsverket grundkapital808080808080
Avkastning på affärsverket Ekonomiförvaltningstjänsters grundkapital565656565656
Avkastning på Företagshälsan Helsingfors grundkapital404040404040
Avkastning på Stara grundkapital1 9441 9441 9441 9441 9441 944