8 02 Byggnader

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster      
Utgifter266 118256 130250 000271 380267 000278 010
Netto−266 118−256 130−250 000−271 380−267 000−278 010
Överskridningar 35 864    
Förändring, %      
Inkomster      
Utgifter −3,8−2,46,0−1,64,1
1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Utgifter      
80201 Ny- och kompletteringsbyggnadsprojekt, till stadsmiljönämndens disposition116 163122 220137 490144 250127 680118 320
Överskridningar 34 000    
8020101 Behovsutredningar för nybyggnadsprojekt3 8461 0001 0001 0001 0001 000
8020102 Ny- och tillbyggnadsprojekt inom fostrans- och utbildningssektorn94 556109 70098 480105 240116 050113 660
8020103 Ny- och tillbyggnadsprojekt inom stadsmiljösektorn4221011 36011 3609 3902 970
8020104 Ny- och tillbyggnadsprojekt inom kultur- och fritidssektorn14 0649 01010 67010 670740 
8020105 Ny- och tillbyggnadsprojekt inom social- och hälsovårdssektorn1962 3004 8804 880500690
8020106 Övriga nybyggnadsprojekt3 458 11 10011 100  
8020107 Förvärv av byggnader och aktier som berättigar till besittning av byggnader och affärslokaler      
80202 Reparationsprojekt, till stadsmiljönämndens disposition149 053133 910112 510127 130139 320159 690
Överskridningar      
8020201 Behovsutredningar för reparationsbyggnadsprojekt1 8971 9001 0001 0001 0001 000
8020202 Reparationsbyggnadsprojekt inom fostrans- och utbildningssektorn103 20991 60072 67077 29072 69098 990
8020203 Reparationsbyggnadsprojekt inom stadsmiljösektorn7 18710 8108 4408 4409 230 
8020204 Reparationsbyggnadsprojekt inom kultur- och fritidssektorn3 6972 9604606602 4907 180
8020205 Reparationsbyggnadsprojekt inom social- och hälsovårdssektorn17 9843 63011 11011 110  
8020206 Övriga reparationsbyggnadsprojekt15 08023 01018 83028 63053 91052 520
80203 Utveckling av stadshuskvarteren, till stadsstyrelsens disposition903     
Överskridningar 1 864    

8 02 Byggnader

För husbyggnadsinvesteringar har det för 2021 reserverats sammanlagt 271 mn euro, varav 144 mn euro för ny- och tillbyggnadsprojekt och planering av sådana och 127 mn euro för reparationsprojekt och planering av sådana. Det har anvisats anslag på 267 mn euro för husbyggnadsinvesteringar för planeringsåret 2022 och 278 mn euro för år 2023.

Byggnadsprogrammet för åren 2021–2030 baserar sig på det tioåriga byggnadsprogrammet för husbyggnadsprojekt i 2020 års budget. Tidsschemat för genomförande av projekten som ingår i byggnadsprogrammet och dessas byggkostnader har uppdaterats att motsvara de uppgifter som nu finns att tillgå.

När det gäller nybyggnad ligger tyngdpunkten under programperioden 2021–2030 på servicebyggnader i nya projektområden och på ersättande nybyggnader. De viktigaste nybyggnadsprojekten som pågår under budgetåret 2021 är alliansprojektet för skolor och daghem i Baggböle, de ersättande nybyggnaderna för Puotilan ala-aste, Vuosaaren lukio och Helsingin kielilukio, utvidgningen och ombyggnaden av Mäkelänrinteen lukio, den ersättande ishallen i Britas och nybyggnaden som ersätter Hyvönens barnhem samt barndaghemmen Kukkaniitty och Vaapukka. De viktigaste nybyggnadsprojekten som inleds år 2021 är Helsingin kielilukios livscykelprojekt, barndaghemmen Honkasuo, Kaarelanraitti och Verkkosaari samt Kånala räddningsstation.

Andra omfattande ny- och tillbyggnadsprojekt under programperioden 2021–2030 är Keski-Pasilan peruskoulu med daghem, en centralskola, ett daghem och motionslokaler i Kronbergsstranden, en ersättande nybyggnad för Merilahden peruskoulu och en tillbyggnad till Malms sjukhus. Under tioårsperioden byggs det cirka 50 nya daghem, antingen separat eller i anslutning till en skola.

Utgångspunkten för arbetet på programmet för reparationsbyggande är att säkerställa att alla lokaler, men särskilt skolhusen och daghemmen, är användbara, sunda och säkra. Nivån för investeringar i reparationsbyggande är 127 mn euro år 2021. Av nybyggnaderna är 87 mn euro ersättande nybyggnader, varför det under budgetåret 2021 används sammanlagt över 200 mn euro för att dämpa det eftersatta underhållet.

De viktigaste reparationsprojekten som pågår under budgetåret 2021 är ombyggnaderna av Etu-Töölön lukio, Kallion lukio, Väinölä-byggnaden på Käpylän peruskoulu, Lauttasaaren ala-aste, Pohjois-Haagan ala-aste och Hagnäs saluhall. Till de viktigaste enskilda reparationsprojekten under planperioden 2021–2030 hör ombyggnaderna av Tölö sporthall och Finlandiahuset.

Byggnadsprogrammet har beretts i samarbete med fostrans- och utbildningssektorn, social- och hälsovårdssektorn och kultur- och fritidssektorn samt Finlandiahuset och räddningsverket.

Alla objekt på över 1,0 mn euro anges som egna projekt. Vid sidan av dessa projekt har det för 2021 reserverats 20,2 mn euro för ospecificerade reparationsprojekt. Anslagen används för förebyggande reparationer på byggnadsdelar och anordningar, för reparation av skadade lokaler så att de kan hållas i användbart skick och för nödvändiga funktionella ändringsarbeten vid utvecklingen av servicenätet.

Utöver investeringsprogrammet genomför staden sina nya projekt också som hyres- och aktieobjekt samt i fastighetsbolagsform. De viktigaste hyresprojekten under planperioden 2021–2023 är Pejlingsparkens allaktivitetshus, tilläggslokalerna för Ressun peruskoulu ja lukio, nybyggnaden som ersätter Maatullin ala-aste och daghem samt Luonnontiedelukio.

Servicecentralens matproduktionsanläggning, Dals gemensamma sjukhus och centralen för hälsa och välbefinnande i Kampen, familjecentren och centralerna för hälsa och välbefinnande i Haga och Malm samt Yrkesinstitutet Stadin ammattiopistos campus i Kasåkern och Kvarnbäcken planeras bli finansierade utanför investeringsprogrammet. Även daghemsprojekten i området Skomakarböle–Brobacka planeras för genomförande enligt en alternativ genomförande- och finansieringsmodell.