3 10 02 Byggnader

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Prognos
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster sammanlagt524 196538 205538 800552 800552 800563 466574 345
Utgifter sammanlagt288 067303 898302 200316 290315 999323 039330 239
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag236 129234 307236 600236 510236 801240 427244 106
Avskrivningar147 831160 000155 000160 000160 000160 000160 000
Räkenskapsperiodens resultat88 29874 30881 60076 51076 80180 42784 106
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)88 29874 30881 60076 51076 80180 42784 106
Förändring, %       
Inkomster 2,70,12,72,71,91,9
Utgifter 5,5−0,64,14,02,22,2
Prestationsmål, mål för kostnaderna per enhet och ekonomiska mål
20192020Prognos
2020
202120222023
Prestationsmål      
Andelen tomma lokaler av lokalbeståndet högst % *)3.34,03,74,04,04,0
Nybyggnader och ombyggnader, m²134 000116 550130 00080 00080 00080 000
Effektivitet/lönsamhet      
Väderkorrigerad förbrukning av värmeenergi i stadens servicebyggnader, kWh/brm²/år139144.3144.3144.3144.3144.3
Verksamhetens omfattning      
Lokaler i uthyrning, m2 2 951 0632 770 0002 890 000 2 890 000 2 890 000 2 890 000 
Lokaler i underhåll, m21 890 0001 895 0001 845 000 1 845 000 1 845 000 1 845 000 
Produktivitetsmätare
20192020Prognos
2020
202120222023
Produktivitet (2019=100)      
2023 (produktivitet 2019=100)100,0100,5100,5101,0101,5102,0
Utveckling i kostnaderna per enhet
20192020Prognos
2020
202120222023
Lokalbeståndets kostnader / lokaler i uthyrning m2146,76155,72151,65163,85166,36168,94
Resurser      
Antal anställda  *)361370345370370370
Årsverken (egen personal) **)339358358358358358
Årsverken (köpta tjänster) **)000000
*)  Antal anställda utifrån vilket den meddelade lönesumman har räknats      
**) Årsverke fastställs genom att dra av all frånvaro från anställningsförhållandedagarna, utom semester