3 10 03 Bostadsproduktion

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Prognos
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster sammanlagt19 96623 90023 90023 14323 14323 60624 078
Utgifter sammanlagt12 64519 55116 55116 66216 60016 93317 273
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag7 3214 3497 3496 4816 5436 6736 805
Avskrivningar19454045454647
Räkenskapsperiodens resultat7 3024 3047 3096 4366 4986 6276 758
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)7 3024 3047 3096 4366 4986 6276 758
Förändring, %       
Inkomster 19,7 −3,2−3,22,02,0
Utgifter 54,6−15,3−14,8−15,12,02,0
Prestationsmål, mål för kostnaderna per enhet och ekonomiska mål
20192020Prognos
2020
202120222023
Prestationsmål      
ARA-produktion: startbeslut, bostäder, st.1 0771 1996857507501 000
Övrig nyproduktion: startbeslut, bostäder, st.4283018437507501 000
Nyproduktion totalt: startbeslut, bostäder, st.1 5051 5001 5281 5001 5002 000
Ombyggnad: startbeslut, bostäder, st.7318268011 2001 2001 200
Produktivitetsmätare
20192020Prognos
2020
202120222023
Produktivitet (2019=100)      
Projektplaner/produktionsmål (%) (får ett jämförelsetal)96106106100100100
Bostäder / antal anställda i genomsnitt (får ett jämförelsetal)323030323232
2023 (produktivitet 2019=100)100,0100,5100,5101,0101,5102,0
Utveckling i kostnaderna per enhet
20192020Prognos
2020
202120222023
Kostnader / antal byggda ny- och ombyggda bostäder6 1278 9907 6906 6456 7796 918
Resurser      
Antal anställda  *)747979858585
Antal årsverken (egen personal) **)666969696969
Årsverken (köptjänster) **)000000
*) Antal anställda utifrån vilket den meddelade lönesumman har räknats      
**) Årsverke fastställs genom att dra av all frånvaro från anställningsförhållandedagarna, utom semester