5 10 02 Utkomststöd

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Prognos
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster sammanlagt3 1502 6002 6002 6002 6002 6002 600
Utgifter sammanlagt13 53114 60014 70615 00015 00015 00015 000
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag−10 381−12 000−12 106−12 400−12 400−12 400−12 400
Avskrivningar       
Räkenskapsperiodens resultat−10 381−12 000−12 106−12 400−12 400−12 400−12 400
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−10 381−12 000−12 106−12 400−12 400−12 400−12 400
Förändring, %       
Inkomster −17,5     
Utgifter 7,90,72,72,7  

Utgifterna på budgetmomentet sysselsättningsstöd består av kostnaderna för kompletterande och förebyggande sysselsättningsstöd och av integrationsstödet för flyktingar. Inkomsterna på budgetmomentet består av integrationsstödet ersatt av staten, statens ersättning för rehabiliterande arbetsverksamhet och indrivning av utkomststöd.