1 10 01 Ordnande av val, till centralvalnämndens disposition

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Prognos
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster sammanlagt2 154    301 078
Utgifter sammanlagt3 8018038013 9983 9981 0624 244
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag−1 647−803−801−3 998−3 998−1 032−3 166
Avskrivningar       
Räkenskapsperiodens resultat−1 647−803−801−3 998−3 998−1 032−3 166
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−1 647−803−801−3 998−3 998−1 032−3 166
Förändring, %       
Inkomster −100,0    3 493,3
Utgifter −78,9−0,3397,9397,9−73,4299,6

I anslagen för 2021 ingår ordnandet av 2021 års kommunalval. Vid kommunalval är kommunens uppgifter mer omfattande än vid statliga val. Kommunen ordnar bland annat kandidatuppställningen och rösträkningen. I anslagen för 2022 har förberedelser för 2023 års riksdagsval beaktats. I anslagen för 2023 ingår en reservering för förrättandet av riksdagsvalet.

Anslagen för val omfattar en reservering för justitieministeriets förnyelseprojekt, såsom användning av det elektroniska rösträttsregistret också vid röstningen på anstalter och i framtiden eventuellt vid hemmaröstningen.

Anslagen för val innehåller en reservering för att de allmänna förhandsröstningsställena kommer att bli fler. De största kostnaderna för inrättandet av förhandsröstningsställen hänför sig till personalkostnader, utgifter för informationsteknik, utbildning och fastighetshyror. Staten betalar en engångsersättning till kommunerna vid statliga val, men inte vid kommunalval.