5 10 05 Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Prognos
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster sammanlagt       
Utgifter sammanlagt690 523665 700714 900695 321695 321711 313729 523
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag−690 523−665 700−714 900−695 321−695 321−711 313−729 523
Avskrivningar       
Räkenskapsperiodens resultat−690 523−665 700−714 900−695 321−695 321−711 313−729 523
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−690 523−665 700−714 900−695 321−695 321−711 313−729 523
Förändring, %       
Inkomster       
Utgifter −3,67,44,44,42,32,6

Anslagen på budgetmomentet Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt omfattar Helsingfors betalningsandel i egenskap av medlemskommun för tjänster inom den specialiserade sjukvården, kapitationsbaserade tjänster (bl.a. patientförsäkring, prehospital akutsjukvård, Giftinformationscentralen), utjämning av dyr vård och fakturering av andra tjänster (t.ex. jourfunktioner).