5 10 05 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

1 000 €Käyttö
2019
Talous-
arvio
2020
Ennuste
2020
Ehdotus
2021
Talous-
arvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Tulot yhteensä       
Menot yhteensä690 523665 700714 900695 321695 321711 313729 523
Ylitysoikeus       
Toimintakate−690 523−665 700−714 900−695 321−695 321−711 313−729 523
Poistot       
Tilikauden tulos−690 523−665 700−714 900−695 321−695 321−711 313−729 523
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)−690 523−665 700−714 900−695 321−695 321−711 313−729 523
Muutos, %       
Tulot       
Menot −3,67,44,44,42,32,6

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri -talousarviokohdan määrärahat sisältävät Helsingin jäsenkuntamaksuosuuden erikoissairaanhoidon palveluista, kapitaatioperusteiset palvelut (mm. potilasvakuutus, ensihoito, Myrkytystietokeskus), kalliin hoidon tasauksen sekä muiden palvelujen laskutuksen (esim. päivytystoiminnot).