8 04 Puistot ja liikunta-alueet

1 000 €Käyttö
2019
Talous-
arvio
2020
Ehdotus
2021
Talous-
arvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Tulot      
Menot34 91134 82023 20026 20025 60025 200
Netto−34 911−34 820−23 200−26 200−25 600−25 200
Ylitykset      
Muutos, %      
Tulot      
Menot −0,3−33,4−24,8−2,3−1,6
1 000 €Käyttö
2019
Talous-
arvio
2020
Ehdotus
2021
Talous-
arvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Menot      
80401 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi23 45325 60016 10019 10019 60018 800
Ylitykset      
8040101 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaukset12 02514 20010 10010 1009 6009 800
8040102 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet11 42811 4006 0009 00010 0009 000
80402 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, kaupunginhallituksen käytettäväksi11 4599 2207 1007 1006 0006 400
Ylitykset      
8040201 Kamppi-Töölönlahti alueen puistot2 497     
8040202 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet6 4414 6002 5002 5002 0001 050
8040203 Kalasataman puistot1 2931 1201 0001 000330 
8040204 Kruunuvuorenrannan puistot ja liikunta-alueet4719001 0001 0001 5001 700
8040205 Pasilan puistot519001 0001 00070300
8040206 Kuninkaankolmion puistot7061 1001 0001 0005002 300
8040207 Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen    500 
8040209 Malmin puistot 6006006001 1001 050

8 04 Puistot ja liikunta-alueet

Talousarviossa on puistojen ja liikunta-alueiden toteuttamiseen varattu yhteensä 26,2 miljoonaa euroa. Vuodelle 2022 määrärahaa on osoitettu 25,6 miljoonaa euroa ja 25,2 miljoonaa euroa vuodelle 2023.

Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus on laadittu kaupunkiympäristön toimialan sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluluiden hanketarpeisiin perustuen, joita on valmisteltu kaupungin keskeisten yhteistyötahojen kanssa. Ehdotuksen sisältämät hankkeet on sovitettu yhteen muiden Yhteinen kunnallistekninen työmaa (YKT) -osapuolten investointiohjelmien kanssa ja varmistettu hankkeita koskevan yhteistoteutuksen osapuolet ja laajuus. Lisäksi ehdotuksessa on otettu huomioon puistojen turvatarkastuksissa, ylläpidossa ja aluesuunnitelmissa esiin nousseet peruskorjaustarpeet. Liikunta-alueinvestoinneissa peruskorjaus- ja uusien investointikohteiden tarvemäärittelyn tekee liikunta-alueomaisuutta hallinnoiva ja ylläpitävä kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala.

8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet Kylkn käyttöön

Talousarviokohdalle on vuodelle 2021 varattu määrärahaa yhteensä 19,1 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuodelle 2022 on osoitettu 19,6 miljoonaa euroa ja 18,8 miljoonaa vuodelle 2023.

8 04 01 01 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus

Uusiin puistoihin ja puistojen peruskorjauksiin on talousarviossa vuodelle 2021 varattu määrärahaa 10,1 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuodelle 2022 on osoitettu 9,6 miljoonaa euroa ja 9,8 miljoonaa vuodelle 2022.

Vuonna 2020 käynnistyneitä ja vuonna 2021 jatkuvia hankkeita ovat Kirsikkapuisto, Leikkipuisto Traktori Malmilla, Tapa-ninvainion aluepuisto ja Piperin puiston peruskorjaus Suomenlinnassa. Kaisaniemenpuiston peruskorjauksen suunnittelu on käynnissä.

Puistojen uudisrakentaminenkeskittyy suurten asuntotuotantokohteiden puistohankkeisiin erityisesti keskisen, koillisen ja itäisen suurpiirin alueilla. Taloussuunnitelmakaudella käynnistyviä hankkeita ovat muun muassa Vallilanpuisto, Suuntimopuisto ja Vuosaaren Mosaiikkipuisto.

Luonnonsuojelualueinvestoinnitkohdistuvat nykyisten luonnonsuojelualueiden käytettävyyden parantamiseen kuten opasteisiin, luontopolkujen kunnostuksiin, katselulavojen toteuttamisiin, ruoppauksiin ja muun muassa purojen ja korpien ennallistamiseen.

Peruskorjausinvestoinnitkohdistuvat lähinnä sellaisten puistojen peruskorjaamiseen, jotka eivät tehtyjen aluesuunnitelmien ja turvallisuustarkastusten mukaan enää täytä toiminnallisia ja turvallisuusvaatimuksia, vaan vaativat välitöntä peruskorjausta. Tehtävät toimenpiteet ovat ensisijaisesti leikkipaikkojen ja -puistojen välineiden uusimista, käytävä- ja oleskelualueiden parantamista sekä laite- ja kalustekannan ajanmukaistamista nykyisten vaatimusten mukaisiksi. Merkittävimmät vuonna 2021 käynnistyvät hankkeet ovat Leikkipuisto Iso-Antti Marjaniemessä ja Leikkipuisto Hilleri Herttoniemessä. Taloussuunnitelmakaudella käynnistetään lisäksi Sibeliuksen puiston peruskorjaus.

8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet

Liikuntapaikkoihin ja ulkoilualueisiin on talousarviossa vuodelle 2021 varattu määrärahaa 9 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuodelle 2022 on osoitettu 10 miljoonaa euroa ja 9 miljoonaa vuodelle 2023.

Liikuntapaikat ja ulkoilualueet sisältävät kaikki muut kuin talonrakentamiseen kuuluvat liikunta-alueinvestoinnit. Tehtäviin kuuluvat muun muassa rantarakenteet, venelaiturit, veneväylät, kentät, katsomot, ulkoilureitit ja uimarannat. Merkittävimmät ulkoilualueinvestoinnit kohdistuvat parina ensimmäisenä vuonna pääosin liikuntapaikkojen ja kenttien peruskorjaukseen. Määrärahalla toteutetaan muun muassa Brahen tekonurmikentän peruskorjaus, Viikin kentän peruskorjaus, veneiden talvisäilytysalue Tolkkisiin sekä jatketaan Uimastadionin peruskorjaushanketta. Vuonna 2021 toteutetaan lisäksi Johanneksenpuiston tekojäärata. Suunnitelmakaudella pyritään käynnistämään myös nykyisten liikuntapuistojen, kuten Herttoniemen liikuntapuiston peruskorjaus.

8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet Khn käytettäväksi

Talousarviokohdalle on vuodelle 2021 varattu määrärahaa yhteensä 7,1 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuodelle 2022 on osoitettu 6,0 miljoonaa euroa ja 6,4 miljoonaa euroa vuodelle 2023.

Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet -alakohtaan on yhdistetty kaikkien aluerakentamisprojektien talousarviomäärärahat.

Kamppi-Töölönlahden puistot

Kamppi-Töölönlahden puistoihin ei ole varattu määrärahaa.

Länsisataman puistot ja liikunta-alueet

Länsisataman puistot ja liikunta-alueet -määrärahalla toteutetaan Jätkäsaaren ja Saukonpaaden alueen puistoja. Jätkäsaaren keskeisen Hyväntoivonpuiston puistorakentaminen alkoi vuonna 2013 ja jatkuu koko taloussuunnitelmakauden ajan kiinteistöjen rakentamisen tahdissa. Saukonpaadenpuiston rakentaminen valmistuu vuonna 2021. Jätkäsaaren liikuntapuiston toteutus käynnistyi vuonna 2018 ja jatkuu koko taloussuunnitelmakauden ajan.

Kalasataman puistot ja liikunta-alueet

Kalasataman puistot ja liikunta-alueet-määrärahalla toteutetaan alueen puistoja, muun muassa Kalasataman-puisto ja Loviseholminpuisto. Puistojen rakentaminen jatkuu alueen toteuttamisen edellytysten mukaisesti suunnitelmakauden aikana.

Kruunuvuorenrannan puistot ja liikunta-alueet

Kruunuvuorenrannan puistot ja liikunta-alueet-määrärahalla toteutetaan Kruunuvuorenrannan ja Laajasalon puistoja ja liikunta-alueita. Kruunuvuorenrannan liikuntapuiston toteuttamiseen varaudutaan taloussuunnitelmakauden aikana.

Pasilan puistot

Pasilan puistot-määrärahalla suunnitellaan ja toteutetaan Pasilan alueen puistoja. Keski-Pasilan puistojen suunnittelua jatketaan. Muilla Pasilan osa-alueilla käynnistetään puistohankkeita asuntorakentamisen edellytysten mukaisesti suunnitelmakauden aikana.

Malmin puistot

Malmin entisen lentokentän alueen rakentaminen käynnistyy suunnitelmakaudella 2021–23. Määrärahalla toteutetaan Nallenrinteen puistoalue erityisesti siltä osin kuin maakaasun runkoputken siirron maisemointityöt edellyttävät. Lisäksi alueelle tuodaan erilaisia väliaikaiskäyttöä ja tulevaa asutusta palvelevia liikunta- ja leikkitoimintoja, myös myöhemmin rakennettaville alueille.

Kuninkaankolmion puistot

Kuninkaankolmion puistot-määrärahalla toteutetaan Kuninkaantammen ja Honkasuon alueen puistoja. Kuninkaantammen alueella jatketaan Helene Schjerfbeckin puiston rakentamista ja käynnistetään Taidemaalarinpuiston sekä Ellen Thesleffin puiston rakentaminen. Honkasuon alueen puistorakentaminen käynnistyy vaiheittain ja toteutuu pääosin vasta suunnitelmakauden jälkeen.