1 40 02 ICT yhteispalvelut

(Alla olevan taulukon summat on ilmoitettu tuhansina euroina.)

Käyttö
2019
Talous-
arvio
2020
Ennuste
2020
Ehdotus
2021
Talous-
arvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Tulot yhteensä   34 80834 80834 80834 808
Menot yhteensä   31 97531 97531 97531 975
Ylitysoikeus       
Toimintakate   2 8332 8332 8332 833
Poistot   2 8332 8332 8332 833
Tilikauden tulos   0000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)   0000
Muutos, %       
Tulot     −0,0 
Menot       

ICT-yhteispalvelut – nettobudjetoituun talousarviokohtaan kirjataan kaupunginkanslian strategiaosaston digitaalinen perusta –yksikön tuottamat kaupungin kriittiseen tietoliikenteeseen, kyberturvaan, ICT-tukeen sekä ylläpitoon liittyvät palvelut. Yksikön toiminnan tavoitteita ovat:

  • toimiva ja turvallinen tietoliikenne palveluna
  • kustannustehokkaat ja korkean saatavuuden kapasiteettipalvelut
  • nopea ja helppo tapa saada tukea
  • kustannustehokkaat ja laadukkaat työvälineet työskentelyn tueksi

Talousarviokohdan menot koostuvat mm. ICT -palveluiden ja sovellusten kapasiteettikustannuksista, palveluiden käyttäjämääriin perustuvista lisenssi- ja palvelukustannuksista, ICT-laitekustannuksista (sis. työasemat, päätelaitteet ja muut liitännäis- ja oheislaitteet), tietoliikenneverkkopalvelun kustannuksista hallinta- ja valvontapalvelun volyymin mukaisesti, tietoliikennelaitteiden elinkaarikustannuksista sekä lähi- ja etätuen kustannuksista perustuen tilaajaorganisaatioiden (toimialat, virastot ja liikelaitokset) palvelupyyntöjen määrään.

Talousarviokohdan tulot ja menot on muodostettu koostamalla toimialoilta, virastoista ja liikelaitoksista arvioidut yksikön toimialaan kuuluvien siirtyvien henkilöiden, palveluiden ja tarvittavien sopimusten kustannukset ja täydentämällä näitä vaadittavaan palvelutasoon ja laatuun tarvittavilla esimies- ja asiantuntijatehtävillä, palvelusopimuksilla ja investoinneilla. Lisäksi yksikön toimintaa on arvioitu ulkopuolisiin verrokkeihin tehdyn arvioinnin perusteella.

ICT-palveluista syntyvät kulut laskutetaan tuottamisperusteisesti toimialalta, virastolta ja liikelaitokselta, joka palvelua käyttää. Toiminnan tavoitteena ei ole katteen tuottaminen. Palvelutarvetta seurataan palvelutuotannon raportointisyklin mukaisesti säännöllisesti.