4 10 03 Liikunnan laitosavustukset

1 000 €Käyttö
2019
Talous-
arvio
2020
Ennuste
2020
Ehdotus
2021
Talous-
arvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Tulot yhteensä       
Menot yhteensä14 04815 90415 90414 61316 51314 61314 613
Ylitysoikeus       
Toimintakate−14 048−15 904−15 904−14 613−16 513−14 613−14 613
Poistot       
Tilikauden tulos−14 048−15 904−15 904−14 613−16 513−14 613−14 613
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)−14 048−15 904−15 904−14 613−16 513−14 613−14 613
Muutos, %       
Tulot       
Menot 13,2 −8,13,8−11,5