Rahastot

Rahastot

Rahastot osa sisältää ne rahastot, jotka ovat kirjanpidossa eriytetty itsenäisiksi taseyksiköiksi. Helsingin kaupungilla on viisi tällaista rahastoa: Asuntotuotantorahasto, Urheilu- ja ulkoilulaitosrahasto, Vakuutusrahasto, Innovaatiorahasto ja Osallisuusrahasto.

Asuntotuotantorahasto

Rahaston tarkoituksena on kaupungin omaan omistukseen tulevan yhtiömuotoisen uuden asuntotuotannon ja peruskorjauksen sekä kiinteästi asuntotuotantoon liittyvien palvelutilojen omarahoituksen turvaaminen, kaupungin oman asuntotuotannon rakennuttamisen riskien hallitseminen, asuntotuotantoon liittyvän kehittämis- ja koerakentamistoiminnan rahoittaminen sekä kaupungin omistamien, vuoden 1992 jälkeen rakennettujen korkotukiasuntojen pääomakustannusten hoitaminen. Rahastoa kartutetaan siirtämällä rahastoon vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä rahaston tilikauden tulos. Rahastoon on yhdistetty vuonna 1.1.2013 Asuntolainarahasto.

Urheilu- ja ulkoilulaitosrahasto

Rahaston tarkoituksena on Helsingin kaupunkiin rakennettavien urheilu- ja ulkoilulaitosten rahoituksen helpottaminen. Rahastoa kartutetaan vuosittain rahaston tilikauden tuloksella.

Vakuutusrahasto

Rahaston tarkoituksena on kaupungin oman ja sen huostassa olevan vieraan vakuuttamattoman omaisuuden vahingonvaaran muuntaminen tasaisiksi vuosikustannuksiksi. Rahastoa kartutetaan tai puretaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä rahaston yli- tai alijäämällä.

Innovaatiorahasto

Rahaston tarkoituksena on Helsingin osaamisperustan vahvistaminen yhteistyössä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa. Rahastoa kartutetaan siirtämällä rahastoon vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä rahaston tilikauden tulos. Rahaston varoja käytetään rahaston tarkoituksen mukaisten joko kaupungin toimesta tai yhteistyössä muiden osapuolien kanssa toteutettavien tulevaisuuden elinkeinoperustaa luovien investointihankkeiden ja projektien rahoitukseen.

Osallisuusrahasto

Osallisuusrahaston tarkoituksena on edistää yhdenvertaista kaupunkia luomalla taloudelliset edellytykset helsinkiläisten asukkaiden ja yhteisöjen esittämien hankkeiden ja projektien toteuttamiselle. Rahastoa kartutetaan kaupunginvaltuuston erikseen päättämillä määrillä. rahaston tarkoituksen mukaisten, joko kaupungin toimesta tai yhteistyössä muiden osapuolien kanssa toteutettavien kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen erikseen päättämien investointien tai projektien toteutukseen sekä osallistuvan budjetoinnin toteuttamisen edellyttämiin menoihin.

Itsenäisinä taseyksikköinä toimivien rahastojen yhdistetty tuloslaskelma ja rahoituslaskelma

(Alla olevien taulukoiden summat on ilmoitettu tuhansina euroina.)

Käyttö
2019
Ennuste
2020
Talousarvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Liikevaihto 2 2932 5112 7232 949
Vuokratulot17 011200315315315
Muut toimintatulot6    
Aineet, tarvikkeet ja tavarat−30 −405−405−405
Palvelujen ostot−2 473−4 510−4 000−4 000−4 000
Henkilöstökulut−432    
Vuokrat−14 644−200   
Muut menot−3 397−1 204−3 781−6 730−4 230
Varsinaiset kulut−20 976−5 914−8 186−11 135−8 635
Poistot     
Liikeylijäämä/alijäämä−3 960−3 421−5 360−8 097−5 371
Rahoitustuotot4 4992 2052 4242 3702 334
Muut korkomenot−19    
Korvaus peruspääomalle     
Rahastojen muutos−521    
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) −1 216−2 936−5 727−3 037
Käyttö
2019
Ennuste
2020
Talousarvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Toiminnan rahavirta     
Liikeylijäämä/alijäämä−3 960−3 421−5 360−8 097−5 371
Poistot     
Korkotulot2 1902 2052 4242 3702 334
Muut rahoitustulot2 309    
Muut rahoitusmenot−19    
Investointimenot −2 076−452−3 450−950
Toiminnan ja investointien rahavirta521−3 292−3 388−9 177−3 987
Rahoituksen rahavirta     
Antolainauksen muutokset     
Antolainasaamisten lisäykset−32 882−29 600−71 730−23 400−20 000
Antolainasaamisten vähennykset7 8358 45310 85210 50910 358
Peruspääoman muutos33 619    
Muut maksuvalmiuden muutokset−9 093    
Rahoituksen rahavirta−521−21 147−60 878−12 891−9 642
Vaikutus maksuvalmiuteen −24 439−64 266−22 068−13 629

Asuntotuotantorahasto tuloslaskelma ja rahoituslaskelma

(Alla olevien taulukoiden summat on ilmoitettu tuhansina euroina.)

Käyttö
2019
Ennuste
2020
Talousarvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Vuokratulot17 011200315315315
Muut toimintatulot6    
Aineet, tarvikkeet ja tavarat−6 −405−405−405
Palvelujen ostot−1 967−10−1 000−1 000−1 000
Henkilöstökulut     
Vuokrat−14 631−200   
Muut menot−216 −280−280−280
Varsinaiset kulut−16 820−210−1 685−1 685−1 685
Liikeylijäämä/alijäämä196−10−1 370−1 370−1 370
Rahoitustuotot2 2852 2052 4242 3702 334
Muut korkomenot−19    
Rahastojen muutos−2 462    
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 1951 0541 000964
Käyttö
2019
Ennuste
2020
Talousarvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Toiminnan rahavirta     
Liikeylijäämä/alijäämä196−10−1 370−1 370−1 370
Rahoitustuotot ja -kulut     
Korkotulot2 1902 2052 4242 3702 334
Muut rahoitustulot95    
Muut rahoitusmenot−19    
Toiminnan ja investointien rahavirta2 4622 1951 0541 000964
Rahoituksen rahavirta     
Antolainauksen muutokset     
Antolainasaamisten lisäykset−6 400−15 600−16 730−5 400−5 000
Antolainasaamisten vähennykset2 4662 3742 5122 4592 520
Peruspääoman muutos3 619    
Muut maksuvalmiuden muutokset−2 147    
Rahoituksen rahavirta−2 462−13 226−14 218−2 941−2 480
Vaikutus maksuvalmiuteen −11 031−13 164−1 941−1 516

Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston tuloslaskelma ja rahoituslaskelma

(Alla olevien taulukoiden summat on ilmoitettu tuhansina euroina.)

Käyttö
2019
Ennuste
2020
Talousarvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Rahoitustuotot4    
Korkokulut kaupungin lainasta     
Muut korkomenot     
Korvaus peruspääomalle     
Rahastojen muutos−4    
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)     
Käyttö
2019
Ennuste
2020
Talousarvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Toiminnan rahavirta     
Liikeylijäämä/alijäämä     
Rahoitustuotot ja -kulut     
Korkotulot1    
Muut rahoitustulot3    
Toiminnan ja investointien rahavirta4    
Rahoituksen rahavirta     
Antolainauksen muutokset     
Antolainasaamisten lisäykset−26 481−14 000−55 000−18 000−15 000
Antolainasaamisten vähennykset5 3696 0798 3408 0507 838
Peruspääoman muutos10 000    
Muut maksuvalmiuden muutokset11 109    
Rahoituksen rahavirta−4−7 921−46 660−9 950−7 162
Vaikutus maksuvalmiuteen −7 921−46 660−9 950−7 162

Vakuutusrahaston tuloslaskelma ja rahoituslaskelma

(Alla olevien taulukoiden summat on ilmoitettu tuhansina euroina.)

Käyttö
2019
Ennuste
2020
Talousarvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Liikevaihto 2 2932 5112 7232 949
Muut menot−1 027    
Varsinaiset kulut−1 027    
Liikeylijäämä/alijäämä−1 0272 2932 5112 7232 949
Rahoitustuotot2 211    
Rahastojen muutos−1 183    
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 2932 5112 7232 949
Käyttö
2019
Ennuste
2020
Talousarvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Toiminnan rahavirta     
Liikeylijäämä/alijäämä−1 0272 2932 5112 7232 949
Rahoitustuotot ja -kulut     
Korkotulot     
Muut rahoitustulot2 211    
Toiminnan ja investointien rahavirta1 1832 2932 5112 7232 949
Rahoituksen rahavirta     
Antolainauksen muutokset     
Antolainasaamisten lisäykset     
Antolainasaamisten vähennykset     
Peruspääoman muutos     
Muut maksuvalmiuden muutokset−1 183    
Rahoituksen rahavirta−1 183    
Vaikutus maksuvalmiuteen 2 2932 5112 7232 949

Innovaatiorahaston tuloslaskelma ja rahoituslaskelma

(Alla olevien taulukoiden summat on ilmoitettu tuhansina euroina.)

Käyttö
2019
Ennuste
2020
Talousarvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Vuokratulot     
Muut toimintatulot     
Aineet, tarvikkeet ja tavarat−24    
Palvelujen ostot−506−4 500−3 000−3 000−3 000
Henkilöstökulut−432    
Vuokrat−13    
Muut menot−2 154 −3 000−3 000−3 000
Varsinaiset kulut−3 129−4 500−6 000−6 000−6 000
Liikeylijäämä/alijäämä−3 129−4 500−6 000−6 000−6 000
Rahastojen muutos3 129    
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) −4 500−6 000−6 000−6 000
Käyttö
2019
Ennuste
2020
Talousarvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Toiminnan rahavirta     
Liikeylijäämä/alijäämä−3 129−4 500−6 000−6 000−6 000
Rahoitustuotot ja -kulut     
Korkotulot     
Toiminnan ja investointien rahavirta−3 129−4 500−6 000−6 000−6 000
Rahoituksen rahavirta     
Antolainauksen muutokset     
Antolainasaamisten lisäykset     
Antolainasaamisten vähennykset     
Peruspääoman muutos20 000    
Muut maksuvalmiuden muutokset−16 871    
Rahoituksen rahavirta3 129    
Vaikutus maksuvalmiuteen −4 500−6 000−6 000−6 000

Vuosina 2021–2023 innovaatiorahastosta arvioidaan käytettävän noin 6 miljoonaa euroa vuodessa. Kaupunkistrategian mukaisesti on tarkoituksenmukaista toteuttaa kasvavasti määräaikaisia kehittämis-, innovaatio- ja elinkeinohankkeita yritysten ja muiden kumppaneiden kanssa.

Osallisuusrahaston tuloslaskelma ja rahoituslaskelma

(Alla olevien taulukoiden summat on ilmoitettu tuhansina euroina.)

Käyttö
2019
Ennuste
2020
Talousarvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Muut menot −1 204−501−3 450−950
Varsinaiset kulut −1 204−501−3 450−950
Poistot     
Liikeylijäämä/alijäämä −1 204−501−3 450−950
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) −1 204−501−3 450−950
Käyttö
2019
Ennuste
2020
Talousarvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Toiminnan rahavirta     
Liikeylijäämä/alijäämä −1 204−501−3 450−950
Poistot     
Investointimenot −2 076−452−3 450−950
Toiminnan ja investointien rahavirta −3 280−953−6 900−1 900
Rahoituksen rahavirta     
Peruspääoman muutos     
Muut maksuvalmiuden muutokset     
Rahoituksen rahavirta     
Vaikutus maksuvalmiuteen −3 280−953−6 900−1 900

Osallisuusrahastosta tuloutetaan 1,0 miljoonaa euroa osallistuvaan budjetointiin investointi-, palkka- ja käyttötalousmenoihin kaupunkilaisten ehdotuksiin ja äänestystulokseen perustuen. Osallisuusmallin toimeenpanoon 1,1 miljoonaa euroa palkka- ja käyttötalousmenoja kaupunginkanslian määrärahoihin.