3 10 04 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet

1 000 €Käyttö
2019
Talous-
arvio
2020
Ennuste
2020
Ehdotus
2021
Talous-
arvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Tulot yhteensä       
Menot yhteensä203 192203 070194 270207 818207 818210 488224 490
Ylitysoikeus       
Toimintakate−203 192−203 070−194 270−207 818−207 818−210 488−224 490
Poistot       
Tilikauden tulos−203 192−203 070−194 270−207 818−207 818−210 488−224 490
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)−203 192−203 070−194 270−207 818−207 818−210 488−224 490
Muutos, %       
Tulot       
Menot −0,1−4,32,32,31,36,7
Helsingin seudun liikenne, HSL-kuntayhtymän maksuosuus

HSL-kuntayhtymän maksuosuus vuonna 2021 on 205,7 miljoonaa euroa. Mikäli HSL:n Helsingin kaupungin maksuosuus toteutuu suurempana, on mahdollinen maksuosuuden lisätarve katettavissa edellisiltä vuosilta kertyneellä ylijäämällä.

HSL-kuntayhtymän maksuosuus vuonna 2022 on 208,2 miljoonaa euroa ja 222,1 miljoonaa euroa vuonna 2023.

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymä rahoittaa toimintansa lipputuloilla, jäsenkuntien kuntaosuuksilla, valtion avustuksilla ja muilla tuloilla. Jäsenkunnille kohdistetaan kuntayhtymän eri tehtävistä aiheutuvat kulut palvelujen käytön mukaisesti. Lipputulot kohdistetaan kunnittain kuntakohtaisen lipputulokertymän perusteella. Kuntaosuuksilla katetaan kullekin kunnalle kohdistettujen kulujen ja tuottojen erotus.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut, HSY-kuntayhtymän maksuosuus

HSY-kuntayhtymän maksuosuus vuonna 2021 on 2,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2022 maksuosuus on 2,3 miljoonaa euroa ja 2,4 miljoonaa euroa vuonna 2023.

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymä rahoittaa toimintakulunsa vesihuolto- ja jätehuoltotoimintojen maksuilla, kuntaosuuksilla ja muilla tuloilla. Kuntayhtymä perii jäsenkunniltaan maksuosuudet muista kuin vesihuollon tai jätehuollon tehtävistä aiheutuviin kustannuksiin.