7 01 Toiminnan rahoitus

1 000 €Käyttö
2019
Talous-
arvio
2020
Ehdotus
2021
Talous-
arvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Tulot3 726 5073 869 0003 942 0003 942 0004 012 0004 085 000
Menot0     
Netto3 726 5083 869 0003 942 0003 942 0004 012 0004 085 000
Muutos, %      
Tulot 3,81,91,91,81,8
Menot −100,0    

7 01 01 Verotulot

1 000 €Käyttö
2019
Talous-
arvio
2020
Ehdotus
2021
Talous-
arvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Tulot3 493 7323 623 0003 630 0003 630 0003 670 0003 735 000
Menot0     
Netto3 493 7323 623 0003 630 0003 630 0003 670 0003 735 000
Muutos, %      
Tulot 3,70,20,21,11,8
Menot −100,0    

Talousarviokohtaan sisältyvät seuraavat määrärahat ja tuloarviot alakohdittain

1 000 €Käyttö
2019
Talous-
arvio
2020
Ehdotus
2021
Talous-
arvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Tulot      
7010101 Kunnallisvero2 632 9352 740 0002 750 0002 750 0002 860 0002 940 000
7010102 Yhteisövero586 905600 000598 000598 000520 000500 000
7010103 Kiinteistövero273 892283 000282 000282 000290 000295 000

7 01 03 Valtionosuudet

1 000 €Käyttö
2019
Talous-
arvio
2020
Ehdotus
2021
Talous-
arvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Tulot232 776246 000312 000312 000342 000350 000
Menot      
Netto232 776246 000312 000312 000342 000350 000
Muutos, %      
Tulot 5,726,826,89,62,3
Menot