1 30 02 Kaupunginhallituksen avustukset

(Alla olevan taulukon summat on ilmoitettu tuhansina euroina.)

Käyttö
2019
Talous-
arvio
2020
Ennuste
2020
Ehdotus
2021
Talous-
arvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Tulot yhteensä       
Menot yhteensä2 0632 1082 0082 0482 3482 0482 048
Ylitysoikeus       
Toimintakate−2 063−2 108−2 008−2 048−2 348−2 048−2 048
Poistot       
Tilikauden tulos−2 063−2 108−2 008−2 048−2 348−2 048−2 048
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)−2 063−2 108−2 008−2 048−2 348−2 048−2 048
Muutos, %       
Tulot       
Menot 2,2−4,7−2,811,4−12,8 

Kaupunginhallitus myöntää avustuksia vuosittain sellaisille järjestöille, joiden toiminta ei kuulu minkään muun lautakunnan toimialaan. Määräraha vuonna 2021 on 2 348 000 euroa. Määrärahaan sisältyy eräitä kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen avustuksia sekä avustuksenluonteisia korvausmäärärahoja. Lisäksi määrärahaan sisältyy asukasosallisuuden avustukset ja muut avustukset. Muut avustukset koostuvat mm. kansainvälisen kaupunkiyhteistyön tukemisesta, henkilöstöjärjestöjen avustuksista, kunnallisen tiedotustoiminnan edistämisestä ja avustuksista opaskoulutuksen järjestämiseen.