1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi

1 000 €Käyttö
2019
Talous-
arvio
2020
Ennuste
2020
Ehdotus
2021
Talous-
arvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Tulot yhteensä0      
Menot yhteensä7 2847 7806 9847 3007 3007 3007 300
Ylitysoikeus 60     
Toimintakate−7 284−7 780−6 984−7 300−7 300−7 300−7 300
Poistot       
Tilikauden tulos−7 284−7 780−6 984−7 300−7 300−7 300−7 300
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)−7 284−7 780−6 984−7 300−7 300−7 300−7 300
Muutos, %       
Tulot −100,0     
Menot 6,8−10,2−6,2−6,2  

Määräraha sisältää kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, ylimmän johdon, kaupungin edustamisen ja vieraanvaraisuuden sekä historiatoimikunnan menot. Määrärahaa on pienennetty aiemmista vuosista vallitsevan koronaepidemiatilanteen vuoksi sekä aikaisempien vuosien määrärahankäytön toteumataso huomioiden.

Edustamisen ja vieraanvaraisuuden määrärahojen käytöstä päättää pormestari. Kaupunginkanslian käytettäväksi osoitetaan toimielinten, ylimmän johdon, virkamatkojen sekä historiatoimikunnan määrärahat.