8 Investointiosa

1 000 €Käyttö
2019
Talous-
arvio
2020
Ehdotus
2021
Talous-
arvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Tulot35 805146 43019 89619 89615 31913 294
Menot639 940820 899606 209641 780654 600679 309
Netto−604 135−674 469−586 313−621 884−639 281−666 015
Ylitykset 126 980    
Muutos, %      
Tulot 309,0−86,4−86,4−23,0−13,2
Menot 28,3−26,2−21,82,03,8

Investointiosan kokonaisinvestoinnit ovat 642 milj. euroa vuonna 2021. Suunnitelmavuonna 2022 kokonaisinvestointitaso on 655 milj. euroa ja 679 milj. vuonna 2023.