8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta

1 000 €Käyttö
2019
Talous-
arvio
2020
Ehdotus
2021
Talous-
arvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Tulot360680296296219294
Menot58 84776 19573 80962 00062 00054 999
Netto−58 487−75 515−73 513−61 704−61 781−54 705
Ylitykset 45 677    
Muutos, %      
Tulot 89,0−56,5−56,5−26,034,2
Menot 29,5−3,1−18,60−11,3
1 000 €Käyttö
2019
Talous-
arvio
2020
Ehdotus
2021
Talous-
arvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Tulot      
80550 Pelastustoimi360680296296219294
Menot      
80501 Keskushallinto8 15612 85821 26017 80016 95014 692
Ylitykset 13 918    
8050101 Kaupunginkanslia1 7571 5071 7601 7001 4031 216
8050102 Keskitetyt tietotekniikkahankinnat6 39911 35111 0007 6008 7707 602
8050105 ICT-yhteispalvelut  8 5008 5006 7775 874
80502 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala26 33022 30024 30020 20023 16718 888
Ylitykset 18 040    
8050201 Tietotekniikkahankinnat14 69612 24012 2408 14012 53810 367
8050202 Muut hankinnat11 63410 06012 06012 06010 6298 521
80503 Kaupunkiympäristön toimiala6 98417 74110 2858 6008 6097 452
Ylitykset 7 912    
8050301 Pelastustoimi2 2023 4424 9854 9855 0005 000
8050302 Tietotekniikkahankinnat3 92213 6454 9953 4003 4892 252
8050303 Muut hankinnat860654305215120200
80504 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala6 7277 3467 1796 4006 7448 107
Ylitykset 2 306    
8050401 Tietotekniikkahankinnat3 4443 4313 3532 9293 0143 304
8050402 Muut hankinnat3 2833 9153 8263 4713 7304 803
80505 Sosiaali- ja terveystoimiala10 65115 95010 7859 0006 5305 860
Ylitykset 3 501    
8050501 Tietotekniikkahankinnat5 5098 2503 8503 5003 1892 764
8050502 Muut hankinnat5 1427 7006 9355 5003 3413 096

Talousarviossa on käytettävissä vuodelle 2021 irtaimen omaisuuden määrärahaa 62 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuodelle 2022 on määrärahaa osoitettu 62 miljoonaa euroa ja 55 miljoonaa euroa vuodelle 2023.

Kaupungin digitaalista perustaa uudistetaan perustamalla kaupunginkansliaan yksikkö, joka tuottaa kaupungin kriittiseen tietoliikenteeseen, kyberturvaan, ICT-tukeen sekä ylläpitoon liittyviä palveluita. Muutoksessa perustietotekniikan hankinnat keskitetään kaupunginkansliaan, jolta jatkossa toimialat hankkivat nämä palvelujen ostoina. Muutosta varten on perustettu talousarviokohta 8050105 ICT-yhteispalvelut, jossa perustietotekniikan hankintoihin on varauduttu 8,5 miljoonalla eurolla.